Banaba-blad
Lagerstroemia speciosa

Andere benamingen
Queen’s Crape Myrtle, Queen’s Flower, Pride of India

Banaba is een soort crêpe mirte die op de Filippijnen, in India, Maleisië en Australië groeit. Deze tropische, bloeiende boom heeft felrose tot paarse bloesem waarvoor nootachtige vruchten in de plaats komen. De leerachtige bladeren worden in de herfst roodoranje. In de volksgeneeskunde op de Filippijnen worden banaba-bladeren gebruikt om thee te zetten ter behandeling van diabetes.

Toepassing
Banaba is sinds kort populair in de Verenigde Staten ter behandeling van diabetes type 2. Van de bladeren wordt een oraal supplement gemaakt, met banaba als enige of als een van de ingrediënten. Vermoedelijk stimuleren de actieve ingrediënten van banaba de cellen tot de opname van glucose en heeft de stof dus insulineachtige eigenschappen.

Het effect van banaba op de bloedsuikerspiegel is echter niet bewezen middels grootschalig, nauwgezet langetermijnonderzoek. Het effect ervan op de A1C – een meting van de gemiddelde bloedglucose over 3 maanden – is nooit gemeld. Er is geen informatie bekend over de effecten van langdurig gebruik bij mensen.

Banaba wordt gebruikt in producten met meerdere ingrediënten voor gewichtsverlies, maar is op dit effect bij mensen nooit onderzocht. De mogelijke effecten voor gewichtsverlies zijn gebaseerd op onderzoek bij dieren.

Banaba-bladeren worden ook als diureticum- en laxeersupplement gebruikt (om de maag te legen). De wortels worden gebruikt ter behandeling van maagklachten.

Dosering
In onderzoeken werd banaba door wetenschappers in een dagelijkse hoeveelheid van 16-48 mg gebruikt. Uit een kleinschalig onderzoek bleek dat het meeste resultaat werd geboekt bij een dagelijkse dosis van 48 mg in de vorm van een soft-gelcapsule met 1% corosolic zuur.

Onderzoek
Een uiterst kleinschalig onderzoek wijst uit dat banaba de bloedglucosespiegel kan helpen verlagen bij mensen met diabetes type 2. De auteurs meldden echter alleen een procentsgewijze verlaging van de glucose in het bloed en geen actuele waarden.

  • In het onderzoek werden tien patiënten met diabetes type 2 bestudeerd die gedurende vijftien dagen drie verschillende doseringen banaba namen (16, 32 of 48 mg) in de vorm van soft- of hard-gelcapsules. De patiënten staakten 45 dagen voor het onderzoek met het innemen van hun gebruikelijke antidiabetica. Tegen het einde van de onderzoeksperiode toonden de patiënten die 32- en 48-mg soft-gels namen een vermindering van respectievelijk 11% en 30% in hun basiswaarden van bloedsuiker. Bovendien toonden patiënten die de dosis van 48 mg namen, een significante afname van 20% in hun basiswaarden voor bloedglucose.

Bijwerkingen en wisselwerking met geneesmiddelen
Er zijn geen nadelige bijwerkingen of wisselwerking met andere geneesmiddelen gemeld. Je moet echter voorzichtig zijn met lage bloedsuikerwaarden en de inname van banaba in combinatie met antidiabetica of andere voedingssupplementen die wellicht de bloedsuikerwaarden verlagen. Zoals met elk supplement kun je het beste je huisarts of apotheker raadplegen als je banaba-extract inneemt of wilt gaan innemen.

Uit: Guide to Herbs & Nutritional Supplements – Laura Shane-McWhorter – The American Diabetes Association

Geef een reactie