Gymnema sylvestre

Andere benaming
Periploca of the woods, Meshas ringi (ram’s hoorn), gurmar

Gymnema wordt al eeuwenlang gebruikt in Ayurveda, een traditionele gezondheidsleer die zijn oorsprong had in India en die steeds populairder wordt in de Verenigde Staten. Gymnema is ook bekend als gurmar, de ‘suikervernietiger’ omdat het het vermogen afzwakt om zoetheid te proeven. In India wordt gymnema van oudsher toegepast ter behandeling van madhu meha, honingurine of diabetes. Deze houtachtige klimplant groeit in het tropisch regenwoud in Midden- en Zuid-India. De bladeren bevatten de medicinale werking.

Toepassing
Diabetes type 1 of 2-patiënten gebruiken gymnema om hun bloedglucose op peil te houden. Gymnema-extract wordt in tabletvorm of oraal ingenomen. Wetenschappers weten niet precies hoe gymnema werkt, maar ze vermoeden dat het de opname en het gebruik van glucose in de lichaamscellen en – weefsels bevordert.

Dosering
Patiënten wordt een gestandaardiseerd extract van gynnema aanbevolen. Een gebruikelijke dosis is 400 mg per dag, die volgens de standaard 24% gymnemisch zuur bevat.

Onderzoek
Sinds de jaren 30 is gymnema gedurende twee jaar onderzocht bij diabetespatiënten. De doelstellingen voor A1C (een meting van de gemiddelde bloedglucose in een periode van drie maanden) en voor nuchtere glucose werden in gepubliceerde onderzoeken naar gymnema echter niet behaald.

  • In een onderzoek naar diabetes type 1 kregen 27 patiënten tweemaal daags gedurende 6-30 maanden 200 mg gymnema. De onderzoekers letten op A1C, nuchtere bloedglucose en insulinedoses. De gemiddelde A1C nam af van 12,8 naar 9,5% na 6-8 maanden. Na 16-18 maanden hadden de 22 patiënten die doorgingen met het gebruik van gymnema een gemiddeld A1C van 9%. Aan het einde van de 26-30 maanden vertoonden de zes patiënten die gymnema bleven gebruiken een verdere afname tot 8,2%. De gemiddelde nuchtere glucose nam af van 232 naar 177 mg/dl na 6-8 maanden, 150 mg/dl na 16-18 maanden, en 152 mg/dl na 20-24 maanden. De gemiddelde insulinedosis nam af van 60 tot 45 eenheden per dag na 6-8 maanden en nam verder af naar 30 eenheden per dag na 26-30 maanden. Een controlegroep van 37 patiënten die alleen insuline namen werd ook 10-12 maanden gevolgd; deze individuen vertoonden geen verandering in hun bloedglucose of A1C.
  • In een afzonderlijke studie namen 22 patiënten met diabetes type 2, 400 mg gymnema per dag gedurende 18-20 maanden in combinatie met sulfonylurea (medicatie tegen diabetes). De gemiddelde A1C nam af van 11,9 tot 8,5% en de gemiddelde nuchtere glucose verminderde van 174 tot 124 mg/dl na 18-20 maanden. Met name vijf individuen konden stoppen met de sulfonylureum. De vetachtige stoffen in het bloed, ofwel lipiden, namen ook significant af gedurende het onderzoek. Een controlegroep van 25 patiënten die sulfonylureum gebruikten plus een placebo (een neppil) vertoonde geen significante veranderingen in hun A1C, nuchtere glucose of lipiden.

Bijwerkingen en wisselwerking met geneesmiddelen
Er zijn geen nadelige bijwerkingen gemeld voor gymnema, hoewel deze stof in theorie een lage bloedglucose kan veroorzaken. Zwangere of borstvoeding gevende vrouwen, evenals kinderen of oudere patiënten kunnen beter geen gymnema nemen omdat voor deze groepen de werking niet onderzocht is.

Gymnema kan de bloedglucose-verlagende effecten of de werking van bepaalde medicijnen voor diabetes versterken. De medicijnen in kwestie zijn insuline, sulfonylurea, of het nonsulfonylureum secretagogue, zoals Prandin of Starlix. Zoals met elk supplement kun je het beste je huisarts raadplegen als je gymnema inneemt of wilt gaan innemen.

Uit: Guide to Herbs & Nutritional Supplements – Laura Shane-McWhorter – The American Diabetes Association

1 comment

  1. Hallo Jesse,
    Dank voor de info.
    Vandaag vernam ik dat het een verboden stof zou zijn in supplementen. Wat weet jij hiervan?

Geef een reactie