Kaneel
Cinnamomum cassia of Cinnamomum aromaticum

De meeste mensen kennen kaneel als populaire smaakmaker in voeding, drankjes, kauwgom en mondwater. Kaneel is echter ook een trendy supplement om de bloedglucose onder controle te houden bij diabetes type 1 en 2-patiënten.

Chinese kaneel – kassia of kassie – is de mindere kaneelsoort die voor diabetes wordt toegepast. Kaneel komt van een groen blijvende boom die 7 meter hoog kan worden, met een witte, geurige schors en hoekige takken. De smalle bladeren zijn zo’n 18 cm lang en de boom heeft gele bloesem in het begin van de zomer. De boom groeit in een tropisch klimaat en de schors wordt in korte stukjes verwijderd en gedroogd. Zowel de kaneelschors als de bloemen worden in medicijnen verwerkt.

Toepassing
Kaneel wordt gebruikt bij diabetes type 1 en 2 en bij maag- en darmklachten zoals indigestie en opgeblazen gevoel. Wetenschappers menen dat de actieve ingrediënten in kaneel de insulinegevoeligheid kan vergroten.

Dosering
Wetenschappers gebruikten dagelijkse doses van 1,3 of 6 gram (g) Cinnamomum cassia. Een gram kaneel is ongeveer gelijk aan een halve theelepel en kan in graanproducten, drankjes en andere soorten voeding worden gebruikt.

Onderzoek
Onderzoeken hebben niet consistent aangetoond dat kaneel de A1C vermindert
(een meting van de gemiddelde bloedglucosewaarde over 3 maanden). Hoge doses kaneel werkten effectief bij het onder controle houden van de bloedglucose, bleek uit studies in Pakistan, maar deze voordelen werden in onderzoeken in Duitsland of de Verenigde Staten niet aangetoond.

  • Een onderzoek in Pakistan toonde aan dat kaneel het bloedvet- (of lipide-) en glucosegehalte van 60 mensen met diabetes type 2 verbeterde; deze patiënten namen sulfonylureum-preparaten zoals glipizide of glyburide. Ze kregen 40 dagen lang 1,3 of 6g kaneel per dag of een placebo (neppil) toegediend. De nuchtere bloedglucose werd in alle drie de groepen na 40 dagen 18-29% lager. Bij een dosis van 1g nam de glucose van een basislijn van 209 tot 157 mg/dl af; bij 3g nam de glucose van 205 tot 169 mg/dl af; en bij 6g nam de glucose af van 234 tot 166mg/dl. De 20 daaropvolgende dagen werd er geen kaneel meer gegeven; de nuchtere glucose bleef nog steeds lager dan in het begin van het onderzoek; dit was een aanwijzing dat de gunstige werking van kaneel aanhield. Ook de verbeteringen in lipidewaarden waren significant. Het totale cholesterolgehalte nam met 12-26% af, de tryglyceriden namen met 23-30% af en ook de LDL-cholesterol nam met 7-27% af. De HDL-cholesterol verbeterde niet; de auteurs meldden geen veranderingen in A1C.
  • Een ander onderzoek werd in Duitsland verricht onder 79 individuen met diabetes type 2. Het onderzoek was zorgvuldig opgezet (gerandomiseerd, dubbelblind met placebo-controlegroep) en duurde 4 maanden. De onderzoekers gebruikten een in water oplosbaar kaneelextract waarvan werd aangenomen dat het minder allergie- veroorzakend was dan andere vormen. Patiënten werden willekeurig in groepen ingedeeld en kregen driemaal daags ofwel een placebo, ofwel een capsule met 1g kaneel. In de kaneelgroep nam de gemiddelde basislijn voor nuchtere glucose af met 10%: van 167 naar 147 mg/dl. In de placebogroep nam de gemiddelde basislijn voor nuchtere glucose af met 3%: van 156 naar 150 mg/dl. De A1C nam niet significant af, noch in de kaneel-, noch in de placebogroepen. Er werden geen verschillen in lipidewaarden gevonden.
  • Nog een onderzoek bestudeerde de effecten van kaneel op 25 post-menopauzale vrouwen met diabetes type 2 die oraal antidiabetica kregen toegediend. De patiënten kregen 6 weken lang dagelijks 1,5g kaneel of een placebo. Er werden geen significante verschillen tussen beide groepen geconstateerd wat betreft A1C of nuchtere bloedglucose.
  • Een afzonderlijke studie onder 72 adolescenten met diabetes type 1 toonde geen verbetering aan in A1C door kaneel. De patiënten kregen 90 dagen achtereen óf 1g kaneel óf een placebo en er werden geen veranderingen aangebracht in de insulinedoses voor de patiënten.
  • Een zorgvuldig opgezet Amerikaans onderzoek gedurende drie maanden onder 57 patiënten met diabetes type 2 gaf geen significante verschillen te zien in A1C, nuchtere lipiden of insulineniveaus tussen inname van een dagelijkse dosis van 1g kaneel of een placebo.
  • Een analyse van de hierboven genoemde vijf onderzoeken onder totaal 282 patiënten naar de effecten van kaneel liet geen significante afname van A1C zien, hoewel de mogelijke voordelen bij de afzonderlijke onderzoeken afname van nuchtere glucose en lipiden inhielden, maar geen aanzienlijke dalingen.

Bijwerkingen en wisselwerking met geneesmiddelen
Bijwerkingen, zoals het optreden van huiduitslag of irritatie van de huid, komen nauwelijks voor. Omdat kaneel een bloedverdunner bevat, kan er een bloeding optreden als het samen met bloedverdunnende medicijnen of supplementen wordt gebruikt. In theorie verlaagt kaneel wellicht de bloedglucose als inname gecombineerd wordt met antidiabetica zoals sulfonylureum of insuline.

Uit: Guide to Herbs & Nutritional Supplements – Laura Shane-McWhorter – The American Diabetes Association

1 comment

  1. Om af te vallen heb ik water met kaneel en honing genomen nu is mijn bloedwaarde 4.0 en het moet tussen de 2.5 en 3.5 zijn kan dat door dat drankje komen en is 4.0 gevaarlijk

Geef een reactie