Magnetron gevaarlijk voor de gezondheid: onderzoeken tonen het steeds weer aan

Een gezond voedingspatroon is de basis voor een goede gezondheid. Met de gevleugelde uitspraak “je bent wat je eet” sla je daarom zeker de spijker op zijn kop. Echter, je bent niet alleen wat je eet, maar ook hoe je het bereidt!

Het beste kun je zoveel mogelijk rauwe voeding eten, omdat je op die manier zeker weet dat alle gezonde voedingsstoffen in je voeding bewaard blijven. Maar alleen maar rauwe voeding eten kan op den duur een beetje saai worden, dus het is begrijpelijk dat je voeding af en toe wil verwarmen, bakken, stoven of koken. Vroeger gebeurde dat meestal in een pannetje of in de oven, maar sinds de magnetron in de jaren zeventig haar intrede deed is dit tijdsbesparende keukenwonder niet meer weg te denken uit de meeste Nederlandse keukens. Een magnetron is ideaal voor het ontdooien van ingevroren voeding of het opwarmen van restjes. Veel mensen gebruiken de magnetron daarnaast ook om hun maaltijden te bereiden, omdat hiermee de kooktijd van de meeste gerechten enorm wordt verkort. Echter, voor dit kookgemak betalen wij een flinke prijs ten koste van onze gezondheid. Alle onderzoeken die door de jaren heen zijn uitgevoerd met betrekking tot de risico’s van het gebruik van de magnetron wijzen namelijk uit dat deze handige hulp in de keuken niet alleen de voedingswaarde van je voeding tot bijna het nulpunt laat dalen, in het ergste geval kunnen de voedingsstoffen die overblijven zelfs kankerverwekkend zijn.

Wat gebeurt er met je eten als je het verwarmt in de magnetron

Een magnetron verwarmt en kookt eten door de watermoleculen in de voeding op hele hoge snelheid te laten trillen zodat ze uiteindelijk in stoom veranderen. De warmte die door de stoom wordt afgegeven verwarmt uiteindelijk het eten. Omdat bij veel soorten voeding de hoeveelheid watermoleculen niet evenredig over het product is verdeeld vindt verhitting in de magnetron ongelijkmatig plaats. Bij traditionele manieren van verwarmen wordt eten van buitenaf verwarmt. Echter, bij bereiding in de magnetron wordt het eten van binnenuit verwarmt, al moet daarbij opgemerkt worden dat als grotere hoeveelheden eten in de magnetron worden gekookt eerst de buitenste lagen van de voeding worden verhit, waarna vervolgens de binnenste delen van het eten via warmteoverdracht uit de buitenste lagen worden verwarmd.

magnetron

De gevaren van magnetrongebruik

Alhoewel een magnetron in staat is om voeding in een veel sneller tempo te ontdooien, verwarmen en te garen, heeft die tijdsbesparing ook een keerzijde. Sinds de introductie van de magnetron zijn er talloze onderzoeken uitgevoerd die wijzen op de vele gevaren die kleven aan het gebruik van de magnetron:

 • Bij bereiding van voedsel in de magnetron bestaat het risico dat je brandwonden kan oplopen. Als je eten opwarmt of kookt in de magnetron zal het je vast weleens zijn opgevallen: eten wordt ongelijkmatig verwarmd. Door je eten af en toe te keren en/of te roeren kun je dit probleem deels oplossen, maar er zullen altijd zogenaamde “hot spots” in het eten zitten die een stoomexplosie of brandwonden kunnen veroorzaken. Om die reden wordt het ouders sterk afgeraden om babymelk op te warmen in de magnetron, omdat er in het verleden veel baby’s brandwonden in de mond en slokdarm hebben opgelopen als gevolg van ongelijkmatige verhitting die niet tijdig was opgemerkt.
 • Plastic bakjes die gebruikt worden om eten op te warmen in de magnetron kunnen kankerverwekkende stoffen afgeven die vervolgens in je eten terecht komen. In 1990 stond er een uitgebreid artikel in de Amerikaanse Nutrition Action Newsletter over het lekken van schadelijke chemische stoffen uit magnetronbestendige verpakkingen van veel verkochte voedingsmiddelen zoals pizza’s en popcorn. De chemicaliën die vrijkwamen waren onder andere polyethyleentereftalaat (PET), benzeen, tolueen en xyleen. Het opwarmen van vetrijke voeding in plastic bakjes in de magnetron kan ook leiden tot het vrijkomen van giftige stoffen en dioxines, die bekend staan als kankerverwekkend. Een van de meest schadelijke stoffen die kan vrijkomen is BPA, ofwel Bisphenol-A, een oestrogeenachtige stof die veel wordt gebruikt in plastics, zoals plastic opbergbakjes en zelfs speciaal voor de magnetron bestemde bakjes en schalen.
 • Via de magnetron kan er straling lekken. Het lekken van magnetronstralen is bij de nieuwste magnetronmodellen van de laatste jaren minimaal, maar er komt nog steeds straling vrij via het glazen deurtje. Volgens de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) is de hoeveelheid straling die lekt onbeduidend en ver beneden het maximaal toelaatbare niveau waardoor het onschadelijk is voor mensen. Je zou dus denken dat magnetrons veilig zijn, maar volgens Powerwatch, een Amerikaanse onafhankelijke consumentenorganisatie, is de hoeveelheid straling die vrijkomt als de magnetron aan staat nog altijd vele malen hoger dan een gsm-mast die dicht in jouw buurt staat kan produceren. Men raadt dan ook aan om gedurende het gebruik van de magnetron niet bij het deurtje te blijven staan of door het raampje te kijken, omdat een te hoge blootstelling aan magnetrongolven kan leiden tot staar in de ogen. Nog gevaarlijker wordt het als het deurtje van de magnetron niet meer goed sluit, beschadigd of gedeukt is. In dat geval wordt aangeraden de magnetron niet meer te gebruiken, want als je lichaam direct wordt blootgesteld aan magnetronstralen kunnen je weefsels ernstige beschadigingen oplopen en verhoog je het risico op de “magnetronziekte”. Symptomen van deze ziekte zijn: slapeloosheid, nachtzweten, hoofdpijn, duizeligheid, opgezette lymfeklieren, een verzwakt immuunsysteem, verminderd bewustzijn, depressie, geïrriteerdheid, misselijkheid, lusteloosheid, gezichts- en oogproblemen, vaak moeten plassen en veel dorst. Veelvuldige blootstelling aan magnetronstralen kan zelfs leiden tot kanker, lange-termijn hersenschade, verstoring van de hormoonproductie, afwijkingen in het immuunsysteem, geheugenverlies, concentratieproblemen, emotionele instabiliteit en afname van het IQ.
 • Russische onderzoekers hebben ontdekt dat er gedurende verhitting in de magnetron in bijna alle soorten voeding die werden getest kankerverwekkende stoffen werden gevormd. Zo werden bij het verhitten van melk en granen bepaalde aminozuren omgevormd in kankerverwekkende stoffen, werd in vlees de kankerverwekkende stof d-Nitrosodienthanolamines gevonden en werden bij het ontdooien van bevroren fruit in de magnetron delen van de glucosides en galactosides omgevormd tot kankerverwekkende stoffen.
 • Een recent onderzoek aan de Amerikaanse Trent University heeft aangetoond dat magnetrongebruik ook invloed heeft op je hart. Bij een onderzoek naar de effecten van 2.4 GHz straling (wat de stralingsfrequentie is van o.a. magnetrons en Wifi routers) werd onomstotelijk vastgesteld dat magnetronstraling effect heeft op het hart. Volgens Dr. Magda Havas van de Trent University is dit het eerste onderzoek dat directe en significante gevolgen van straling geproduceerd door magnetrons (die overigens aan alle Amerikaanse en Canadese consumentenveiligheidseisen voldoen) voor zowel hartslag en hartslagvariatie heeft gedocumenteerd. Er bestaat ook bewijs dat bij bepaalde mensen die daarvoor gevoelig zijn dezelfde stralingsfrequentie ervoor zorgt dat de bloedsuikerspiegel sterk stijgt en zelfs de oorzaak kan zijn voor een bepaalde vorm van diabetes.

Met de magnetron haal je binnen een handomdraai alle gezonde voedingsstoffen eruit

Afgezien van alle eerdergenoemde vooral praktische risico’s en gevaren voor de mens doet de magnetron ook wat met het eten zelf. Door magnetronverhitting worden de cellen in veel soorten voeding uit elkaar gereten en de celstructuur zwaar beschadigd. Behalve de zeer gewelddadige effecten van de wrijvingswarmte, ook wel de thermische effecten genoemd, vinden er tijdens magnetronverhitting ook athermische effecten plaats die nog niet zo goed worden begrepen omdat ze niet zo makkelijk kunnen worden gemeten. Men vermoedt dat deze athermische effecten verantwoordelijk zijn voor het merendeel van de vervorming en degradatie van cellen en moleculen. Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar dit aspect van magnetrongebruik, maar alle tot nu toe uitgevoerde onderzoeken zijn het voor het grootste deel met elkaar eens dat door de magnetron de voedingswaarde ernstig wordt aangetast. Met een magnetron verander je jouw prachtige, duurbetaalde biologische groenten in “dode voeding” die zelfs ziekten kunnen veroorzaken! Als je eten op welke manier dan ook verwarmt verliest het altijd wat van zijn voedingswaarde, maar als je een magnetron gebruikt blijft er bijna niets meer van over. Alhoewel veel onderzoeken naar magnetrongebruik niet nieuw zijn laten ze toch allemaal zien dat het gebruik van de magnetron voor de bereiding van voeding de voedingswaarde niet ten goede komt:

 • In november 2003 werd er een onderzoek in The Journal of the Science of Food and Agriculture gepubliceerd, waarin men ontdekte dat broccoli dat in een klein laagje water in de magnetron werd verwarmd ongeveer 97 procent van alle zo belangrijke en gezonde antioxidanten verloor. Ter vergelijking, als je broccoli stoomt in een pannetje verliest het slechts 11 procent van alle antioxidanten. Daarnaast werd er na bereiding in de magnetron ook een sterke reductie waargenomen van de fenolische verbindingen en glucosinolaten, maar het mineralengehalte bleef wel onveranderd.
 • Een Scandinavisch onderzoek uit 1999 toonde aan dat indien asperges in de magnetron werden gekookt er een sterke reductie van het vitamine C gehalte was waar te nemen. Bij een onderzoek naar knoflook was 60 seconde in de magnetron voldoende om ervoor te zorgen dat de stof allinase, het meest actieve kankerremmende ingrediënt van knoflook, werd uitgeschakeld.
 • Een Japans onderzoek naar verwarming van melk in de magnetron toonde aan dat na 6 minuten verhitting zo’n 30-40 procent van de B12 in de melk inactief en dus niet meer werkzaam was.
 • Een recent onderzoek uit Australië liet zien dat bij verhitting van borstmelk in de magnetron essentiële ziekteremmende eigenschappen van borstvoeding die bescherming bieden aan de baby worden vernietigd. In 1992 werd reeds ontdekt dat bij opwarming van borstmelk in de magnetron de lysozyme-activiteit werd verlaagd en antilichamen verloren gingen, en dat de groei van meer potentieel pathogene bacteriën hiermee werd bevorderd. In een ander onderzoek met betrekking tot verhitting van babyvoeding in de magnetron ontdekte men dat het vitaminegehalte in borstvoeding en babymelk uitgeput raakt en dat bepaalde aminozuren worden omgezet in andere stoffen die biologisch inactief zijn. Sommige van deze gewijzigde aminozuren zijn bovendien schadelijk voor het zenuwstelsel en de nieren.
 • Magnetrongolven kunnen biofotonen in voeding vernietigen, waardoor je voeding dood en levenloos wordt. Biofotonen zijn de kleinste fysieke deeltjes of licht die worden opgeslagen en gebruikt door alle levende organismen. Normaalgesproken krijg je biofotonen via je voeding binnen, maar als je eten opwarmt of bereid in de magnetron blijft er dus niet veel meer van die biofotonen over.
 • De lange-termijn effecten van blootstelling aan magnetronstralen zijn nog steeds niet duidelijk. Sommige experts zeggen dat de niet-ioniserende straling die magnetrons produceren je bloedcellen niet kunnen beschadigen en dat dit zogenaamde “magnetroneffect” een fabeltje is. Echter, een tamelijk overtuigend bewijs dat de schadelijke effecten van magnetrongebruik op de lange termijn ondersteunt komt van een veelgeciteerd onderzoek uitgevoerd door de Zwitserse voedingsdeskundige Dr. Hans Hertel. Hij was de eerste wetenschapper die de effecten van magnetronvoeding op het bloed en de fysiologie van het menselijk lichaam bestudeerde. Hertel concludeerde dat magnetrongebruik de voedingswaarde van eten verandert, en dat er daardoor veranderingen in het bloed kunnen plaatsvinden die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Magnetrongebruik kan volgens Hertel daardoor leiden tot een verhoogd cholesterol, een vermindering van het aantal leukocyten (witte bloedcellen) welke wijzen op een vergiftiging, vermindering van de rode bloedcellen, de productie van radiolytische verbindingen en verlaagde hemoglobinewaarden die wijzen op bloedarmoede. Ondanks dat de onderzoeksmethode van Hertel kritisch werd beoordeeld (hij maakte o.a. gebruik van een te beperkt aantal proefpersonen om tot een wetenschappelijk onderbouwde conclusie te kunnen komen), is men zich toch ernstige zorgen gaan maken over wat deze vorm van straling doet met je eten en is men zich ervan bewust geworden dat deze voorlopige conclusie om meer en grondiger onderzoek vraagt waarbij Hertel’s bevindingen zouden kunnen dienen als uitgangspunt.

Zo verlos je jezelf van de magnetron

Het mag wel duidelijk zijn dat je de magnetron gewoon beter helemaal niet kunt gebruiken. Maar mocht je jouw magnetron toch niet meteen aan de straat willen zetten dan zou je hem nog kunnen gebruiken om vaatdoekjes en andere schoonmaakhulpmiddelen in te ontsmetten, want daar is een magnetron veel effectiever in dan een wasmachine. Maar raak niet meteen in paniek, je kunt echt zonder magnetron overleven in de keuken! Steeds meer mensen zien af van magnetrongebruik – het enige dat je hoeft te doen is een paar kleine aanpassingen maken in je kookagenda, zoals:

 • Plan vooruit. Haal je ingevroren vlees de avond of ochtend van tevoren uit de vriezer en leg het in de koelkast om te ontdooien.
 • Verdeel de levensmiddelen die je wil invriezen in porties, zodat je alleen de hoeveelheid hoeft de ontdooien die je voor een maaltijd nodig hebt.
 • Soepen en stoofgerechten kun je invriezen in diepvrieszakjes. Zodra je ’s avonds thuis komt doe je deze met zak en al in een pan met heet water en laat het een uurtje ontdooien totdat de buitenkant zacht genoeg is. Daarna haal je het uit het zakje en warm je het op in een pan.
 • Restjes zijn heel makkelijk op te warmen in een oven of heteluchtoven. Zet de oven op een lage temperatuur (100-125 C) en warm de restjes 20-30 minuten op.
 • Kook altijd wat extra porties om in te vriezen, zodat je die kan opwarmen op de dagen dat je het te druk hebt om uitgebreid te koken.
 • Probeer meer rauwe biologische voeding te eten, hierbij bereik je de meeste gezondheidsvoordelen op de lange termijn omdat in rauwe voeding alle gezonde voedingsstoffen het beste bewaar blijven.
Share:

62 comments

 1. je heb ook stoomoven van mielle wat getoomd word tussen de 40-100 graden is mischien beter dan een magnetron of een oven

 2. Bij het verhaal over de schadelijkheid van de magnetron komt altijd maar één naam naar voren en dat is van deze Hertel. Je kunt je conclusies niet baseren op een onderzoek waarvan je niet weet of het goed (en zonder vooroordeel) is uitgevoerd en wat vage vehalen die je op het internet tegen komt over verboden magnetrons in Rusland. Ik zeg niet dat het niet waar is maar het bewijsmateriaal is te mager.

 3. Dit is al vele malen door de consumentenbond ontkracht.Er is geen bewijs.

 4. Neem de prof op de som. Kook een hoeveelheid water in de magnetron en een met een waterkoker. Laat beide afkoelen en doe ze in een bloemenvaas. Stop in beide bloemenvazen een takje van een plant of struik en kijk na een paar dagen wat er met beide takjes is gebeurd. Het takje met water uit de magnetron gaat dood en het takje wat gevoed wordt met gewoon gekookt water niet. Toont dit simpele testje niets aan?

 5. quote: “Het takje met water uit de magnetron gaat dood en het takje wat gevoed wordt met gewoon gekookt water niet. Toont dit simpele testje niets aan?”
  Nee, mijns inziens niet. Er wordt aan snijbloemenwater ook wel ‘voedsel’ toegevoegd, maar dat is dan toch niet ook gezond voor de mens. Net zo onzinnig om te vergelijken.
  Ik vind dit hele artikel bangmakerij, er is nog steeds niets afdoende wetenschappelijk bewezen over de schadelijkheid van magnetronstraling.

 6. Plastic bakjes die gebruikt worden om eten op te warmen in de magnetron kunnen kankerverwekkende stoffen afgeven die vervolgens in je eten terecht komen. In 1990 stond er een uitgebreid artikel in de Amerikaanse Nutrition Action Newsletter over het lekken van schadelijke chemische stoffen uit magnetronbestendige verpakkingen van veel verkochte voedingsmiddelen zoals pizza’s en popcorn. De chemicaliën die vrijkwamen waren onder andere polyethyleentereftalaat (PET), benzeen, tolueen en xyleen. Het opwarmen van vetrijke voeding in plastic bakjes in de magnetron kan ook leiden tot het vrijkomen van giftige stoffen en dioxines, die bekend staan als kankerverwekkend. Een van de meest schadelijke stoffen die kan vrijkomen is BPA, ofwel Bisphenol-A, een oestrogeenachtige stof die veel wordt gebruikt in plastics, zoals plastic opbergbakjes en zelfs speciaal voor de magnetron bestemde bakjes en schalen.

  Dit gaat over plastic en is op alle vormen van gebruik van toepassing …. zeker als je eten opwamt in deze zakjes of bakjes in heet water ….. Ik ben minder bang van wat een magnetron met voedsel doet dan van plastic.
  Er is te weinig (diepgaand) onderzoek gedaan tot nu toe naar de gevolgen van magnetron op cellen en voeding.

 7. Tja jammer dat we voor we iets willen geloven of aannemen er eerst 30 jaar wetenschappelijk
  onderzoek gedaan moet worden. Kennelijk hechten we meer waarde aan wat een wetenschapper zegt dan dat we ons gezonde verstand gebruiken, en als er dan al onderzoeken gepubliceerd worden vinden we het bewijs te mager. Nou dat bewijs is er al en er komt nog veel meer er moeten eerst doden vallen maar ja als het kalf verdronken is….

  Commercie is belangrijk voor degenen die onze gemaksproducten verkopen en de mens raakt steeds meer verslaafd aan gemak, alles moet draadloos en dus is er sprake van straling. Maar we doen het allemaal zelf, wij kopen deze producten uit nieuwsgierigheid, gemakzucht en omdat we niet achter willen blijven.

  ik zou zeggen gebruik je gezonde verstand, verdiep je eens in hoe dingen werken en ook hoe je eigen lichaam in elkaar zit. Lees alleen wetenschappelijke rapporten daarin staan feiten. Een beetje twitteren en chatten kan leuk zijn maar daar heb je voornamelijk te maken met meningen (gedachten die meestal niet gefundeerd op onderzoek). Ga opzoek naar de bron van onderzoeken. Wees kritisch en niet bang om zelf een standpunt te ontwikkelen naar aanleiding van jouw onderzoeken. Zoek in de VS, Australie, België maar zeker niet in Nederland wij lopen naar mijn mening altijd achter.

  Wees niet te bang voor straling maar ontken het ook niet.
  Kennis is Macht !
  Succes!

 8. Op eerste gezicht lijkt dit een goed en evenwichtig geschreven stuk. Totdat de schrijver het woord biofotonen gebruikt. Biofotonen? dit is zeker iets dat niet bestaat. licht wordt niet opgenomen of opgeslagen. daarom eten we plantaardig voedsel, omdat die de energie van licht omzetten in wel bruikbare stoffen. een foton is een “energiepakketje” daar is niets biologisch aan.

  voor de rest zijn de meeste omschreven effecten het gevolg van verkeerd gebruik van een magnetron. bij een goed gebruik gaan enkel de moleculen sneller trillen en wordt er niets vernietigd. over verwarmen in de pan is ook niet goed.

 9. Waar staat de bronvermelding? De auteur van dit artikel schermt uitbundig met het ene onderzoek na het andere, maar mag ik daar dan de bronvermelding van? Paniekzaaien is geen kunst natuurlijk en een artikel louter gebaseerd op geruchten is je reinste flauwekul. Ik denk ook dat de moderne magnetrons, mits juist gebruikt, geen (of nauwelijks) schade opleveren. Als het tegendeel waar is, zag ik graag goed gefundeerd onderzoek mét bronvermelding.

 10. Kan niet andres dan het eens zijn met bijvoorbeeld Mevr. Smeenk-Smale. Er worden geen bronvermeldingen genoemd. Even afgezien van het feit dat de geloofwaardigheid hierdoor ver naar beneden gaat lijkt het stuk dan meer op een copy /past actie van andere ‘betrouwbare’ internetbronnen.

  Zoek maar eens op het eerste puntenlijstje. Je zult versteld staan hoeveel sites deze lijst hebben gepubliceerd als ‘waar’. Natuurlijk is het zo dat je je kunt branden aan (te) opgewarmd eten maar is dat ook niet gewoon een kwestie van gezond verstand? Immers iets wat 100+ graden is is pijnlijk.

  Probeer maar eens water te drinken dat net uit een fluitketel komt.. gaat je zonder brandwonden niet lukken. Ik was eigenlijk op zoek naar het gebruik van de magnetron om dingen mee op te warmen om zo energieverbruik naar beneden te brengen maar sites als deze maakt de zoektoch niet makkelijker

 11. Dit artikel is vrij uitgebreid en de bronvermeldingen kan men na wat googlen zelf opsporen. Ik heb mijn magnetron al lang geleden de deur uit gedaan en ik mis niets. Voor we hem hadden klaagden we ook niet.
  Alleen het bewaren van soep ed in plastic zakjes in de vriezer en die dan in kokend water leggen om te ontdooien vind ik geen goed idee, omdat plastic (en vooral het goedkope plastic waar zakjes van worden gemaakt) in kokend water ook giftige stoffen afgeeft. Je kunt de soep er toch gewoon uitschuiven? En dan in een pan, bodempje water toevoegen en heel langzaam verwarmen.

 12. Wat een oeverloos gejank over de talloze ziektes die er op de loer liggen. Je kunt het zo erg niet bedenken of de magnetron is er de oorzaak van. De trompetterende gezondheidsfreaks die dit verkondigen zijn van het slag dat, wanneer peper en zout gisteren zouden zijn uitgevonden, van alle daken en via alle media zouden schreeuwen dat er twee levensgevaarlijke stoffen op het punt stonden om in omloop te worden gebracht……..
  En dan nog wat : In de Middeleeuwen bestonden er geen magnetrons, geen smaak-en kleurstoffen, geen conserveermiddelen etc. etc. Dat moet dus een paradijs geweest zijn. Ik heb echter nog nooit ergens gelezen dat mensen toen erg oud werden. Integendeel, dus wat lullen die onruststokers annex gezondheidsmietjes nou……..

 13. Hoi Jesse,

  Wat een helder stuk om te lezen! Ik wilde je even laten weten dat ik je stuk over het gebruik van de magnetron op mijn facebook pagina gezet heb, omdat ik hiermee hoop wat meer mensen bewust te krijgen van het effect van een magnetron op je eten.

  Groetjes,
  Esther

 14. Hallo Jesse,

  Ik denk dat alle punten die je aanhaalt goed te relativeren zijn als je het negatieve gevoel tot de magnetron even los wil laten.

  De gevaren:
  -natuurlijk kun je je branden aan opgewarmd voedsel als je onvoorzichtig bent. Maar wat dacht je van een oven van meer dan 200graden, een gloeiende elektrische plaat of gasvlam?
  -mogelijk dat er wat lekstraling uit een magnetron komt, maar de dosis is veel lager dan de stralingsdosis die we oplopen van kosmische straling, aardstraling (radon gas uit de grond en beton), telefoon(masten), elektriciteitskabels, WIFI. Wist u dat door een vliegreisje te maken of een röntgenfoto je een aantal maal de natuurlijke jaarlijkse dosis oploopt?

  Voedingsstoffen
  -De magnetisch straling is vrij specifiek voor energieoverdracht naar watermolecuul. Dat is het principe achter de opwarming. Natuurlijk kunnen er een paar chemisch reactie optreden die we niet kennen en die mogelijk verantwoordelijk zijn voor het verdwijnen van vitaminen. Echter het alternatief, koken op het fornuis, heeft hetzelfde effect. Hier zijn zeker vele chemische reacties bekend en andere onbekend waaronder ook de vorming van slechte stoffen en verlies van vitaminen.
  -Vitamine C wordt vaak als conservering product toegevoegd (E300) omdat het reactief is als anti-oxidant. Een glaasje sinaasappelsap dat een tijdje op het aanrecht staat verlies ook de meeste Vit C binnen een paar uur.
  -Biofotonen, ook als je op het fornuis kookt gaat de cellen dood, dit stukje neigt naar flauwekul.

  Het is zeker waar dat door opwarming sneller vluchtige stoffen uit plastic komen zoals weekmakers. Sommige plastics vervormen ook in de magnetron. Hetzelfde gebeurt als je zo’n bakje in kokend water gooit.

  Goed de gebruiksaanwijzing lezen dus.
  Groetjes,
  Wim

 15. Ik denk dat wanneer je een magnetron nodig hebt je ongezond eet. En dat ga je op je oude dag merken.

 16. Ik geloof er geen drol van. Net zoals die paniekzaaiers die denken dat hun hersenen koken omdat er in een staal van een miljard kilometer een UMTS mast staat en er actief mee bezig zijn die technologie te slopen. Volgens mij is het gewoon paranoia die hun hersenen kookt.
  Als iets bewezen ongezond is is het je volcontinu om van alles druk maken, laat daar je hoofd maar eens over gaan en concludeer dat je vervolgens beter gewoon kunt gaan leven.
  Echt leven dus zonder je druk te maken over de straling van de DECT telefoon en je op die basis niet terug moet naar de bakkelieten draaischijf telefoon. Vroeger deden ze immers ook prima zonder. Maargoed heel erg vroeger ramden we elkaar de hersenpan in na een ferme “hurr!” te roepen. Ik weet niet hoe onsterfelijk dat “vroeger deden ze ook zonder …” argument eigenlijk is.
  Afgezien van het simpele feit dat de gemiddelde levensverwachting vroeger nogal wat lager was dan nu.

  Kanker krijg je van alles, inclusief ademen, met zon in aanraking komen en gezond eten. (aka; leven) Doeg!

 17. Begin vorige eeuw in 1900 werden mensen nog gemiddeld 45, toen was er nog geen sprake van een magnetron. Nu worden we gemiddeld 75 maar is alles wat we eten ongezond en hoe we het opwarmen is ook nog eens zwaar giftig. De cijfers spreken het alleen wel een beetje tegen, de huismoedertjes die terug 100 jaar in de tijd willen en blijkbaar teveel tijd om handen hebben. Prima, maar wij gebruiken toch gewoon de moderne hulpmiddelen, tot nu toe leef ik nog en ik voel mij ook nog heel gezond, de dokter zie ik zelden. :’)

 18. Dit artikel is werkelijk de grootste flauwekul en pure bangmakerij. Zo lang je praat over magnetronSTRALEN weet je niet waar je het over hebt. De magnetron werkt uitsluitend met geluidsgolven, maar zo laag, dat ze voor de mens niet hoorbaar zijn. Daardoor gaan de moleculen in het product trillen en door de wrijving die ontstaat, ontstaat warmte. Zo simpel is het.
  Met koken in water verlies je veel vitaminen en smaak. Met koken in een magnetron heb je bijvoorbeeld geen zout nodig om de smaak weer op te halen en blijven de vitaminen bewaard. Ook kijken naar websites die wel positief zijn over het gebruik van de magnetron a.u.b. en niet alleen je eigen gevoel volgen!

 19. @KO: Nou, met alle respect hoor, ik ben niet zo snel verbaasd meer als ik discussies zit te lezen op internet maar jou is het dan toch gelukt om mij niet alleen hoogst verbaasd te krijgen maar om zelfs een reactie te laten geven! Los van het feit of een magnetron schadelijk is zou ik je graag willen melden dat de frequentie van een magnetron 2,45 Gigahertz is. Dat zijn dus 2,45 MILJARD (2450000000) trillingen per seconde. Iets hoger dus dan wat we kunnen horen. Een jong persoon kan ongeveer 18 tot 18000 (18Hz tot 18KHz) trillingen per seconde horen. Iets hoger dan wat jij denkt. Tevens spreek je ab-so-luut wel degelijk van STRALING als je het over een magnetron hebt. Nogmaals, los van het feit of dit nu schadelijk voor je is of niet. Alleen willen de fabrikanten dat woord uiteraard niet gebruiken want daar krijgen mensen allerlei minder positieve associaties bij.
  Meningen die ongefundeerd zijn dat is 1. Er wordt nu eenmaal gegrossierd hierin op internet. Maar meningen gefundeerd op pertinent onjuiste informatie gaat mij een brug te ver..

  P.s. ik probeer al jaren het antwoord op de vraag te vinden waarom Wi-Fi op dezelfde fequentie werkt als een magnetron, terwijl je daar echt je hand of hoofd niet moet instoppen..

  P.p.s. nog even mijn persoonlijke mening over magnetrons: in1 woord levensgevaarlijk.

 20. @Willy: zoek eens wat verder op internet dan alleen de sites die je uitkomen. Alleen alternatievelingen keuren het gebruik van de magnetron af, maar wanneer je naar officiële gezondheidssites gaat, zul je lezen, dat gebruik van de magnetron juist te preferen is: natuurlijke gifstoffen worden beter afgebroken met gebruik van de magnetron, gerechten hebben meer smaak, geen extra zout nodig en recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen, dat deze bereidingsmethode de kankerwerende stoffen in de kool minder beschadigt dan conventionele bereidingsmethoden. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat het gebruik van een magnetron gevaarlijk is, lees ik alleen op dit soort alternatieve sites, toevallig???

 21. Beste Jesse

  Waarom post jij geen bronnen voor je onderzoeken die er volgens jou gedaan zijn? Want iedereen kan namelijk zomaar wat op internet zetten, je wilt niet weten hoeveel onzin er op staat.

 22. Nou Youri,

  Mijn vader vindt het ook allemaal flauwekul en ja, de mensen in het westen leefden toen werkelijk korter daar het woord hygiene waarschijnlijk nog niet uitgevonden was. Nu leven de mensen tot voorbij hun tachtigste met kanker en diabetes en ziekten die niet uit te spreken zijn. Ja mijn vader heeft ook heel wat en hij vindt het ook getikt dat iemand zelf tomaten wil planten of zelf pasta wil maken. Maar ja, wat zeur ik; ik gebruik al die troep zelden of nooit en ik ben ook maar gezond.

 23. OK het is de frequentie waarop draadloos internet werkt maar dan een factor 1000 kleiner dan in een microgolf. Stof water gaat trillen en kookt snel waardoor voedingstoffen verloren gaan. Bij koken op een plaat heb je dat ook maar duurt het langer voor je (volgens mij) zoveel moleculen warm hebt dan in je micro. Bijgevolg heb je meer voedingstoffen over in je pot op het vuur. Hierdoor blijft je plantje langer leven op dat water. Maar ik ga dit zelf eens testen. Iemand zonder ervaring in stralingen, draadloze technieken e.d. Kan zeggen wat hij wil. De mensen die er echt iets van kennen zijn niet bang van de technieken waarom wij wel dan?

 24. Dit verhaal heb ik letterlijk al op andere sites gelezen, “wie publiceert nu wat?” Het is nu onduidelijk wie wat schrijft en waarvoor staat men??

 25. De schrijver van dit stuk doet voorkomen dat het een stuk met een wetenschappelijke grondslag is. Echter als je enigszins je best doet, zie je duidelijk dat het een soort hetze tegen de magnetron is. Er zijn enorm veel onderzoeken die aantonen dat de magnetron geen schadelijke gevolgen heeft voor voedingswaarde. Waarom vind ik daar geen verwijzing naar? Dat lijkt me wel thuishoren in een objectief stuk. Verder zie ik nauwelijks bronnen naar alle onderzoeken die vanalles en nog wat ‘onomstotelijk’ bewijzen (in de wetenschap wordt zelden iets onomstotelijk aangetoond). Zijn er wel (incomplete) bronverwijzingen dan gaat het om onderzoeken van meer dan 10 jaar oud.
  Dit stuk is in mijn ogen niets anders dan internetvervuiling en ik vind het jammer dat ik op dit soort onzin stuit in mijn zoektocht naar zinvolle informatie over de magnetron.

 26. De consumentenbond is van de illuminati
  Je zou dat (en een hoop andere dingen niet moeten geloven)

 27. Geachte heer,

  Zou u en duidelijke lijst met bronvermeldingen kunnen noemen zodat ik de wetenschappelijke artikelen zelf kan nalezen en beoordelen?

 28. Wat een gezwets … “Biofotonen” … Mooie term voor in een Bommelverhaal, prof.. Sikbock had hem kunnen bedenken

 29. Als ik één iemand ik niet vertrouw zijn het voedinggoeroes met hun onzinnige verhalen. Ze zijn maar op één ding uit en dat is winst!! Dames laat je niks wijs maken en maak een fijne wandeling in de natuur, dat is pas gezond!!

 30. Zelden heb ik meer flauwe kul gelezen!
  Zelfs de werking van het opwekken van magnetronwarmte is volledig fout.
  Bij koken op gas/elektriciteit gebeurt precies hetzelfde: de moleculen worden in beweging gebracht en deze geven energie/warmte af aan de omgeving.
  Ik noem dit soort non-informatie echt pure oplichterij, kwakzalverij, nergens op gebaseerd anders dan allang achterhaalde berichten op internet. Zelfs de FDA wordt erbij gehaald, die heeft daar geen enkele bemoeienis mee. De bloemen op magnetronwater versus gewoon water was een verhaal dat studenten als grap hebben verspreid, enzovoort, enzovoort.
  Straling lekken door deurtje is onmogelijk i.v.m. met de golfhoogte. Misschien eerst eens toegepaste natuurkunde studeren of biologie?
  Je bereikt je doel zeker niet door gezondheid te baseren op foute, destructieve informatie.

 31. Alle zaken die ik bedacht bij het lezen van het artikel bleken perfect verwoord door een aantal reageerders die korte metten maken met de kwatsj zoals die hier ten tonele gebracht wordt door de schrijver.

  Met name het ontbreken van bronvermeldingen en het pretenderen met wetenschappelijk onderbouwde onderzoeken de beschreven kul te kunnen rechtvaardigen is stuitend.

  De mooiste reactie vind ik die van Eddy, hulde hiervoor!

 32. Zonder bronnen aan te geven; ben geen wetenschapper; heb wel een voorstelling van het “goed”gebruiken van een magnetron.
  Water in voeding wordt op een gegeven moment oververhitte stoom; de temperatuur stopt niet bij 100 graden. Elk voedsel ingrediënt kent een eigen temperatuurwaarde waarbij veranderingen gaat optreden hetzij verlies van voedingswaarde hetzij ontstaan van (mogelijk?) kankerbevorderende stoffen. Het probleem ligt in het feit dat we (praktisch) niet kunnen zien tot welke temperatuur we kunnen verhitten bij samengesteld voedsel. Dat je bij het bakken van een spiegelei (conventioneel op het vuur) probeert te vermijden dat er een (schadelijk?) knapperig korstje rondom ontstaat is nog te doen. Lijkt mij het beste om bij gebruik van de magnetron het eten niet overdadig op te warmen; helaas dus natte vinger werk en de instelling eigen maken dat eventuele nadelige gevolgen in de toekomst een afgewogen eigen keus is geweest.

 33. wat een onzin, de frequentie van microgolven is vele malen lager dan van zichtbaar licht, daar krijg je ook niets van…

 34. Klinkklare onzin over de straling, wetenschappelijk zijn de geleerde het niet eens.
  Zolang het niet bewezen zijn de zogenoemde stralingen niet schadelijk.
  Waar is de bron van dit verhaal, geef dat ook vrij, namen van geleerden of universiteiten.
  gr karel

 35. Baby’s die hun slokdarm verbranden hebben ouders die hen kokende melk geven. Als in een bekertje de melk niet regelmatig verwarmd wordt wordt dit al door elkaar geschud als je het bekertje oppakt en scheef houd lijkt me.
  Boontjes rauw eten dat is gezond, maar verwarmd in de magnetron is gezonder dan in een pan met water , waarin de vitamines enz verdwijnen.

 36. We leven in een prachtige wereld vol met goede natuurlijke voedingsmiddelen en hulpmiddelen. We leven ook in een gekke tijd waarin we gaan beseffen dat we alles terug zelf moeten uitzoeken wat goed voor ons of eenelk is. Kleine suggestie…pak altijd t natuurlijkste van alles als je een mens met gezond verstand en lichaam probeert te zijn.pak bvb een heksenketel ipv een magnetron, een boek ipv een digitale krant en een warmwaterkruik ipv een kersenpitkussen dat blauwzuur afgeeft. Waarom wel…zoek t maar s op ver van bronvermeldingen natuurlijk op ♡

 37. Ik heb hartelijk gelachen om dit artikel vol misinformatie en verdraaide wetenschap.

 38. Beste Jesse,

  Na het lezen van deze pagina heb ik vanuit pure interesse een paar vragen:
  Heb je zelf een of meer wetenschappelijke studies gevolgd en zo ja, welke?
  (Eerder ook door een ander gesteld…:) M.b.t. de onderzoeken waarnaar je refereert in je stuk: Wie (personen/instanties) voerden deze onderzoeken uit? Heb je links naar wetenschappelijke artikelen over deze onderzoeken?
  Waarom reageer je niet op de comments die zijn gepost op deze pagina?

  Groet,

  Gwen

 39. karel bekkie

 40. We weten allemaal dat russen liegen over zo ongeveer alles dat maar mogelijk is, of het nu gaat om neergestorte vliegtuigen, doping gebruik bij sport of oorlogvoering in bijvoorbeeld de Ukraine. Ik zeg niet dat het niet waar is, ik zeg alleen dat het woord van een rus net zo betrouwbaar is als dat van de gemiddelde junk op straat of politicus (niets tegen junks hoor). Russen verdraaien en liegen en zouden uitgesloten moeten worden van alles dat bestaat evenals de politiek, gewoon niet serieus nemen en negeren. Verder is er geen bewijs dat de magnetron schuldig maakt. Overigens kunnen er inderdaad, 100% zeker, schadelijke stoffen vrijkomen van plastics die in het te bereiden product kunnen nestellen. Plastic bakjes etc beter niet gebruiken bij bereiding van voedsel of dranken.

 41. Dit is echt het meest ongefundeerde stuk bagger dat ik ooit heb gelezen. Je bent een oplichter en een kwakzalver achterlijke Jesse.

 42. Ik merk hier dat mensen echt geïrriteerd geraken als het gaat over het in vraag stellen van hun leefgewoontes. Want dat is uiteindelijk wat het is, een leefgewoonte die men uit gemak ‘omarmt’ heeft en men steekt liever de kop in het zand dan komaf te maken met een slechte, maar zeer gemakkelijke gewoonte. Dat we dezer dagen ouder worden (zie Youri) dan begin 19de eeuw heeft meer te maken met het uitvinden van sommige medicijnen (zoals peniciline),
  waardoor mensen minder sterven aan infectieziekten zoals in vroegere eeuwen, dan met bv de magnetron die ons dan weer sneller de kist in brengt. Dat kanker en vele andere ‘welvaartsziektes’ een grote opmars maken, kan niemand ontkennen en heeft UITERAARD alles te maken met onze op relatief korte tijd (vanaf de industriele revolutie) veranderde leefomstandigheden en het meer en meer bloot komen te staan aan vervuilende en schadelijke invloeden uit onze leefomgeving, milieu, lucht, drinkwater en onze massaal geproduceerde ‘geindustrialiseerde’ en ‘geraffineerde’ voeding. Hoewel we niet kunnen/willen verantwoordelijk gesteld worden voor het massaal gebruik van pesticiden en het infiltreren daarin in onze voeding en milieu vb zoals de laatste tijd weer in de media naar voor gebracht, de vervuilende en kankerverwekkende stoffen die OOK in allerlei verpakkingen aanwezig zijn. Kunnen we wel ZELF een grens trekken en zeggen tot hier en niet verder en de schade enigszins beperken door er niet nog een schep bovenop te doen en ons mechanisme nog meer te ondermijnen door de BEREIDING en keuze van ons voedsel. En natuurlijk worden wij ook nog eens blootgesteld aan allerlei andere vormen van straling. Is dat een excuus? Ook dat buiten onze wil om. Niemand kan dit blijkbaar nog tegenhouden. Men wil WIFI tot in alle uithoeken van de aarde mogelijk maken. Maar het is gewoon je reinste onzin en onverantwoord en zelfs gewoon hypocriet om alle argumenten tg het gebruik van de microgolfoven zomaar even van tafel te vegen door te zeggen dat het niet genoeg bewezen is(?). Wat moet er nog meer bewezen worden? Wat in de teksten die Jesse aanhaalt naar voren komt is zeer duidelijk, )) en als je een beetje verder op zijn site kijkt OOk met bronvermelding gestaafd. Wat ik las wist ik al, blij dat hij het nog eens werd opgefrist. Een jaar of tien geleden heb ik ook een uitgbreid verslag gelezen over de russische onderzoeken, en dat bevestigde toen voor mij alleen mijn intuitief vermoeden dat de ‘microgolfoven’ in feite een mooi verpakte moderne ‘doodskist’ is. Het is zo typisch en hier weer voelbaar dat de mens geen verantwoordelijkheid wil dragen en alles liever overlaat aan ‘grote’ denkers, en ‘wetenschap’ en liever beslissingen van overhand genomen volgt, soit, gewoon liever een volger is. Terwijl we allemaal beschikken over ons eigen gezond verstand en vrije wil. Wie kritisch is die weet dat ook al is er maar 1 twijfel over het gebruik van de microgolf, je beter geen risico’s neemt, het is tenslotte je eigen gezondheid en die van je mensen, je kinderen, enz waar het over gaat. Wat zijn wij toch ver afgedwaald van de eenvoud van de waarheid en van ons eigen kritische en gezonde verstand. Dat plastiek ddor ons milieu niet afgebroken wordt en de zeebodem bedekt en de magen van vissen en vogels vult, is een realiteit die zichtbaar en meetbaar is, maar miss nog heel veraf voor sommigen, maar dat met pcb’s vervuilde plastieke verpakkingen en dozen ons voedsel ook omhullen en dan ‘zogenaamd’ geschikt bevonden voor microven ook nog eens door de verhitting een moleculaire verandering en schade teweegbrengen, doordat er een vorm van transactie/overdracht plaatsvind ts voeding en plastiek met alle GEVOLGEN van dien is ook een REALITEIT,.. miss minder zichtbaar, onzichtbaar natuurlijk voor ons oog, maar akelig dichtbij. OPEN toch jullie ogen en WORDT wakker, laat jullie geweten weer spreken en stop met elkaar te sussen, lieve mensen, want het gebruik van de microgolgoven is levensgevaarlijk.

 43. Ik merk hier dat mensen echt geïrriteerd geraken en zelfs onbeleefd als het gaat over het in vraag stellen van hun leefgewoontes. Want dat is uiteindelijk wat het is, een leefgewoonte die men uit gemak ‘omarmt’ heeft en men steekt liever de kop in het zand dan komaf te maken met een slechte, maar zeer gemakkelijke gewoonte. Dat we dezer dagen ouder worden (zie Youri) dan begin 19de eeuw heeft meer te maken met het uitvinden van sommige medicijnen (zoals penicilline),
  waardoor mensen minder sterven aan infectieziekten zoals in vroegere eeuwen, dan met bv de magnetron die ons dan weer sneller de kist in brengt. Dat kanker en vele andere ‘welvaartsziektes’ een grote opmars maken, kan niemand ontkennen en heeft UITERAARD alles te maken met onze op relatief korte tijd (vanaf de industriele revolutie) veranderde leefomstandigheden en het meer en meer bloot komen te staan aan vervuilende en schadelijke invloeden uit onze leefomgeving, milieu, lucht, drinkwater en onze massaal geproduceerde ‘geindustrialiseerde’ en ‘geraffineerde’ voeding. Hoewel we niet kunnen/willen verantwoordelijk gesteld worden voor het massaal gebruik van pesticiden en het infiltreren daarin in onze voeding en milieu vb zoals de laatste tijd weer in de media naar voor gebracht, de vervuilende en kankerverwekkende stoffen die OOK in allerlei verpakkingen aanwezig zijn. Kunnen we wel ZELF een grens trekken en zeggen tot hier en niet verder en de schade enigszins beperken door er niet nog een schep bovenop te doen en ons mechanisme nog meer te ondermijnen door de BEREIDING en keuze van ons voedsel. En natuurlijk worden wij ook nog eens blootgesteld aan allerlei andere vormen van straling. Is dat een excuus? Ook dat buiten onze wil om. Niemand kan dit blijkbaar nog tegenhouden. Men wil WIFI tot in alle uithoeken van de aarde mogelijk maken. Maar het is gewoon je reinste onzin en onverantwoord en zelfs gewoon hypocriet om alle argumenten tg het gebruik van de microgolfoven zomaar even van tafel te vegen door te zeggen dat het niet genoeg bewezen is(?). Wat moet er nog meer bewezen worden? Wat in de teksten die Jesse aanhaalt naar voren komt is zeer duidelijk, )) en als je een beetje verder op zijn site kijkt OOk met bronvermelding gestaafd. Wat ik las wist ik al, blij dat hij het nog eens werd opgefrist. Een jaar of tien geleden heb ik ook een uitgbreid verslag gelezen over de russische onderzoeken, en dat bevestigde toen voor mij alleen mijn intuitief vermoeden dat de ‘microgolfoven’ in feite een mooi verpakte moderne ‘doodskist’ is. Het is zo typisch en hier weer voelbaar dat de mens geen verantwoordelijkheid wil dragen en alles liever overlaat aan ‘grote’ denkers, en ‘wetenschap’ en liever beslissingen van overhand genomen volgt, soit, gewoon liever een volger is. Terwijl we allemaal beschikken over ons eigen gezond verstand en vrije wil. Wie kritisch is die weet dat ook al is er maar 1 twijfel over het gebruik van de microgolf, je beter geen risico’s neemt, het is tenslotte je eigen gezondheid en die van je mensen, je kinderen, enz waar het over gaat. Wat zijn wij toch ver afgedwaald van de eenvoud van de waarheid en van ons eigen kritische en gezonde verstand. Dat plastiek door ons milieu niet afgebroken wordt en de zeebodem bedekt en de magen van vissen en vogels vult, is een realiteit die zichtbaar en meetbaar is, maar miss nog heel veraf voor sommigen, maar dat met pcb’s vervuilde plastieke verpakkingen en dozen ons voedsel ook omhullen en dan ‘zogenaamd’ geschikt bevonden voor microven ook nog eens door de verhitting een moleculaire verandering en schade teweegbrengen, doordat er een vorm van transactie/overdracht plaatsvind ts voeding en plastiek met alle GEVOLGEN van dien is ook een REALITEIT,.. miss minder zichtbaar, onzichtbaar natuurlijk voor ons oog, maar akelig dichtbij. OPEN toch jullie ogen en WORDT wakker, laat jullie geweten weer spreken en stop met elkaar te sussen, lieve mensen, want het gebruik van de microgolgoven is levensgevaarlijk.

 44. Ik merk hier dat mensen echt geïrriteerd geraken en zelfs onbeleefd als het gaat over het in vraag stellen van hun leefgewoontes. Want dat is uiteindelijk wat het is, een leefgewoonte die men uit gemak ‘omarmt’ heeft en men steekt liever de kop in het zand dan komaf te maken met een slechte, maar zeer gemakkelijke gewoonte. Dat we dezer dagen ouder worden (zie Youri) dan begin 19de eeuw heeft meer te maken met het uitvinden van sommige medicijnen (zoals penicilline),
  waardoor mensen minder sterven aan infectieziekten als in vroegere eeuwen, dan met bv de magnetron die ons dan weer sneller de kist in brengt. Dat kanker en vele andere ‘welvaartsziektes’ een grote opmars maken, kan niemand ontkennen en heeft UITERAARD alles te maken met onze op relatief korte tijd (vanaf de industriele revolutie) veranderde leefomstandigheden en het meer en meer bloot komen te staan aan vervuilende en schadelijke invloeden uit onze leefomgeving, milieu, lucht, drinkwater en onze massaal geproduceerde ‘geindustrialiseerde’ en ‘geraffineerde’ voeding. Hoewel we niet kunnen/willen verantwoordelijk gesteld worden voor het massaal gebruik van pesticiden en het infiltreren daarin in onze voeding en milieu vb zoals de laatste tijd weer in de media naar voor gebracht, de vervuilende en kankerverwekkende stoffen die OOK in allerlei verpakkingen aanwezig zijn. Kunnen we wel ZELF een grens trekken en zeggen tot hier en niet verder en de schade enigszins beperken door er niet nog een schep bovenop te doen en ons mechanisme nog meer te ondermijnen door de BEREIDING en keuze van ons voedsel. En natuurlijk worden wij ook nog eens blootgesteld aan allerlei andere vormen van straling. Is dat een excuus? Ook dat buiten onze wil om. Niemand kan dit blijkbaar nog tegenhouden. Men wil WIFI tot in alle uithoeken van de aarde mogelijk maken. Maar het is gewoon je reinste onzin en onverantwoord en zelfs gewoon hypocriet om alle argumenten tg het gebruik van de microgolfoven zomaar even van tafel te vegen door te zeggen dat het niet genoeg bewezen is(?). Wat moet er nog meer bewezen worden? Wat in de teksten die Jesse aanhaalt naar voren komt is zeer duidelijk, )) en als je een beetje verder op zijn site kijkt OOk met bronvermelding gestaafd. Wat ik las wist ik al, blij dat hij het nog eens werd opgefrist. Een jaar of tien geleden heb ik ook een uitgbreid verslag gelezen over de russische onderzoeken, en dat bevestigde toen voor mij alleen mijn intuitief vermoeden dat de ‘microgolfoven’ in feite een mooi verpakte moderne ‘doodskist’ is. Het is zo typisch en hier weer voelbaar dat de mens geen verantwoordelijkheid wil dragen en alles liever overlaat aan ‘grote’ denkers, en ‘wetenschap’ en liever beslissingen van overhand genomen volgt, soit, gewoon liever een volger is. Terwijl we allemaal beschikken over ons eigen gezond verstand en vrije wil. Wie kritisch is die weet dat ook al is er maar 1 twijfel over het gebruik van de microgolf, je beter geen risico’s neemt, het is tenslotte je eigen gezondheid en die van je mensen, je kinderen, enz waar het over gaat. Wat zijn wij toch ver afgedwaald van de eenvoud van de waarheid en van ons eigen kritische en gezonde verstand. Dat plastiek door ons milieu niet afgebroken wordt en de zeebodem bedekt en de magen van vissen en vogels vult, is een realiteit die zichtbaar en meetbaar is, maar miss nog heel veraf voor sommigen, maar dat met pcb’s vervuilde plastieke verpakkingen en dozen ons voedsel ook omhullen en dan ‘zogenaamd’ geschikt bevonden voor microven ook nog eens door de verhitting een moleculaire verandering en schade teweegbrengen, doordat er een vorm van transactie/overdracht plaatsvind ts voeding en plastiek met alle GEVOLGEN van dien is ook een REALITEIT,.. miss minder zichtbaar, onzichtbaar natuurlijk voor ons oog, maar akelig dichtbij. OPEN toch jullie ogen en WORDT wakker, laat jullie geweten weer spreken en stop met elkaar te sussen, lieve mensen, want het gebruik van de microgolgoven is levensgevaarlijk.

 45. Ik heb zo’n rotding nog nooit nodig gehad en altijd geweten dat het niet goed is om te gebruiken als je tenminste gezond wilt eten.
  Ieder z’n ding, blijf maar lekker gebruiken, met je kop in het zand, het is je eigen leven alleen jammer voor je kids.

 46. ik verwarm mijn eten en melk in glas. Dat is m.i al een verbetering.

 47. Geldt dit ook voor een combi-magnetron als je hem als oven gebruikt?

 48. Whow? “Onderzoek” !!!

 49. ik ben nu 61 jaar ik heb niets of minder gedaan of gegeten dan anderen
  een voorbeeld je ziet tegenwoordig in onze modernen samenleving iets dat we vroeger nooit gekend hebben. wel natuurlijk in ons straat beeld de frietkoten nu nog steeds maar veel minder dan vroeger. nu is er iets nieuws in ons straatbeeld en wereld binnen gekomen met de komst van de turken en zo dat noemt pita of kebab vlees dat gebraden of opgewarmd word door de hitte van een vuur. duizenden of meer turken en vreemdelingen eten dagelijks zo een schotel of een brood of diepvries frieten met dat vlees of zo iets we belgen hebben er van geproefd en eten er ook veel van of soms feesten staan ze er vol van. magnetron of microgolfoven ongezond gevaarlijk. dan is de vraag wat is dit dan? gezond eten schadelijk moet je kijken wat die in een avond zo even binnen spelen om het op die manier te zegen. en geloof mij klein is hun boord zeker niet.
  ziek ik heb er nog geen gezien gezond daar geven ze niet om. en er komen er steeds meer en meer bij. eten van groeten das toch gezond maar er zitten gifstoffen door de landbouw die producten gebruiken vlees besmet eieren en zo verder. water in flessen vergif door plastiek frisdrank slecht word je dik van water uit de kraan o maar er zit chloor in. fruitsap neen te veel suiker ongezond. kip neen vlees besmet o maar kip was toch gezond?
  bakken in een pan vlees neen ongezond vet olie brood neen ongezond bruin brood neen niet goed. fruit ja maar biologie. de lucht die we inademen ongezond vervuiling uitstoot gazen de zon straling vis vergif door kwik. gebruik van je gsm straling kanker. dokter medicijnen vergif o maar dat geeft men dokter baken anti bakpan neen ongezond. product voor je huis te kuisen neen vergif. barbecue neen kanker. gezond eten maar toch word je ziek? sex ja maar opgelet van de ziekte. en zo kun je verder gaan tot het oneindig.

 50. BULLSHIT!!!!!
  De een of andere figuur -die rijk wordt van onzin verkopen- roept iets en de hele domme ganzenhandel hobbel erachteraan, zonder enige kennis van zaken.

  Magnetrons zijn dodelijk, Elvis leeft!, van Head& Shoulders valt je haar uit, van teveel lachen krijg je rimpels

  Het enige wat je nodig hebt is een grote duim en binnen een week heb je 100.000 volgers (die nóg minder werkende hersencellen hebben dan de bedenker.

  Waarom zou je een wetenschapper geloven ipv je ‘gezonde verstand te gebruiken’? Omdat die wetenschapper gezond verstand hééft en jij alleen dénkt dat je gezond verstand hebt. In werkelijkheid ben je ontzettend dom!

 51. Hmmm. Jammer dat het internet vol komt te staan met dit soort artikelen. Geen goede bronvermeldingen!

  “Uit EEN onderzoek”
  Welk onderzoek? Welk jaar? Welke wetenschapper? Door wie gefundeerd? Link?

  En wie heeft dit artikel geschreven?

  Opvallend is de promotie in dit artikel van biologische producten en het gebruik van termen uit de superfoodindustrie. Nog opvallender is dat de eigenaar van deze website tevens eigenaar is van bio en superfood websites… hmmm, conflict of interest…

 52. Allee. Maar rauwe producten eten… als je dat beweert dan ben je een charlatan. Als we dat altijd gedaan zouden hebben dan was de mens verder nooit tot ontwikjelinv gekomen. Bovendien lunt heg ons lichaam zelfs niet meer om al die voedingsstoffen op te nemen uit rauwe producten. Eet zoveel rauwkost je wil, je zal er niet beter van worden.

 53. Gewoon opsluiten, Jesse gelooft in zijn eigen waan ideeën.

 54. “Het takje met water uit de magnetron gaat dood en het takje wat gevoed wordt met gewoon gekookt water niet. Toont dit simpele testje niets aan?”

  Ik heb de test uitgevoerd. Beide takjes deden het prima.
  Heb je de test zelf wel uitgevoerd? Of gewoon net als deze website klakkeloos onzin verhalen door vertellen.

 55. Wondermooi. Nederland kent millioenen deskundigen met een mening over van alles en nog wat. En die mening ventileer je via internet, want als je dat doet wordt je ‘wetenschappelijke bron’ voor andere ”deskundigen’ en ben je iemand. Of je dansleraar bent of niet, of je Thierry Baudet heet of niet, roep wat je denkt: er zijn altijd mensen die jou willen geloven en jou willen citeren op internet. Fascinerend. Marx schreef: ‘geloof is het opium van het volk’, inmiddels kunnen we constateren dat internet het opium van het volk is. Mijn suggestie is: gebruik bij alles wat je leest je gezonde verstand. Daar blijft ieder gezond bij, of je de magnetron gebruikt of niet en wantrouw iedereen die wetenschappelijk onderzoek aanhaalt zonder bronvermelding.

Geef een reactie