Radicale Remissie: tegen alle verwachtingen in kanker overleven

Wie de diagnose kanker krijgt schrikt daar meestal erg van, ook al is deze nare ziekte tegenwoordig niet meer altijd voor iedereen meteen een doodvonnis. De meeste mensen die kanker krijgen voelen zich machteloos en volledig overgeleverd aan dokters en specialisten, maar toch hoeft dat helemaal niet. De Amerikaanse arts Dr. Kelly Turner, tevens onderzoeker, psychotherapeut en specialist op het gebied van integratieve oncologie, laat in haar opzienbarende boek Radicale Remissie namelijk zien dat je zelf invloed kunt hebben op je genezingsproces, en dat je op die manier zelfs kanker kunt voorkomen.

Wat wordt bedoeld met radicale remissie?

In de medische wetenschap wordt de term remissie meestal gebruikt om aan te geven dat een ziekte niet meer actief is. Of er sprake is van remissie is afhankelijk van de statistieken voor genezing, en die verschillen per ziekte en zelfs per type kanker.

radicale remissieRadicale remissie is iets anders dan bovengenoemde ‘standaard’ remissie, en wordt door Kelly Turner gedefinieerd als een remissie die statistisch gezien afwijkend is, bijvoorbeeld als iemands kanker zonder enige vorm van reguliere behandeling verdwijnt, als iemand van kanker geneest na alternatieve behandelmethoden of als iemand na zowel reguliere als alternatieve behandelmethoden te hebben ondergaan tot de kleine groep behoort die kanker overleeft. Dit soort onverwachte remissies zijn zeer zeldzaam, maar toch hebben duizenden mensen het mogen ervaren.

Binnen de reguliere geneeskunde blijven gevallen van radicale remissie meestal onbesproken in de literatuur, daarom heeft Turner besloten er een boek over te schrijven. Het doel van haar boek is om anderen, en dan met name kankerpatiënten, te vertellen dat radicale remissie wel degelijk mogelijk is, hoe klein die kans ook is. In haar zoektocht naar een verklaring voor radicale remissie heeft Turner meer dan duizend mensen geïnterviewd die onverwacht van kanker genezen zijn en hen gevraagd waarom zij zelf dachten waardoor dit kwam. Ook ondervroeg zij niet-westerse en alternatieve genezers die radicale remissie in hun praktijk meegemaakt hebben, omdat hun ervaringen meestal genegeerd worden binnen de reguliere geneeskunde. Na veel interviews en analyses kwam zij tot de conclusie dat er 9 factoren zijn die de kans op radicale remissie reëel maken.

De 9 speerpunten voor radicale remissie

Radicale remissie is zeker mogelijk, zo blijkt uit het uitgebreide onderzoek dat Dr. Kelly Turner naar dit fenomeen heeft gedaan, zelfs als je een zeer dodelijke vorm van kanker hebt of in een terminale fase zit. Mensen die zelf radicale remissie hebben meegemaakt geven allemaal aan dat de volgende 9 factoren, door Turner ook wel speerpunten genoemd, in sterke mate hebben bijgedragen aan hun genezingsproces,:

  1. Het radicaal veranderen van je voedingspatroon
  2. Het in eigen hand nemen van je gezondheid
  3. Het volgen van je intuïtie
  4. Het gebruiken van kruiden en supplementen
  5. Het loslaten van onderdrukte emoties
  6. Het versterken van je positieve emoties
  7. Het omarmen van sociale ondersteuning
  8. Het verdiepen van je spirituele verbinding
  9. Het hebben van sterke redenen om te leve

Elk speerpunt wordt in het boek Radicale Remissie uitgebreid en hoofdstuksgewijs toegelicht: zo leer je welke voedingsmiddelen je beter wel en niet kunt eten, worden er handvaten aangereikt om je leven in eigen hand te nemen (bijvoorbeeld door niet passief te zijn, bereid te zijn om te veranderen en leren om te gaan met weerstand), welke kruiden en supplementen je zou kunnen nemen, en ga zo maar door. Elk speerpunt wordt geïllustreerd met ervaringen van mensen die radicale remissie hebben meegemaakt, en aan het eind van elk hoofdstuk staan actiepunten, zodat je wat je gelezen hebt ook direct kunt gaan toepassen.

Radicale remissie geeft hoop

Alhoewel Turner ook zelf zegt dat de 9 speerpunten voor radicale remissie momenteel nog hypothesen zijn en geen bewezen feiten (tientallen jaren van kwantitatief gerandomiseerd onderzoek zullen nodig zijn om vast te stellen of deze 9 speerpunten de kans op kanker overleven daadwerkelijk kan vergroten), geven de verhalen van de mensen die door radicale remissie kanker overleefd hebben veel hoop. Daarnaast word je door het boek gestimuleerd om zelf de controle over je eigen gezondheid te nemen en niet volledig uit handen te geven aan medici.

Radicale Remissie is overigens niet alleen bedoeld voor mensen die kanker hebben en via de reguliere zorg behandeld worden (chemotherapie, operatie en/of bestraling). Ook voor kankerpatiënten die “uitbehandeld” zijn kan het tot steun zijn, want in het boek staan diverse verhalen van mensen die opgegeven waren door de reguliere artsen en uiteindelijk toch door radicale remissie volledig genezen zijn. Daarnaast is het boek een nuttig naslagwerk voor mensen met kanker die van reguliere zorg afzien, mensen die in ‘standaard’ remissie zijn en willen voorkomen dat de kanker terugkomt en mensen zonder kanker die willen voorkomen dat ze kanker krijgen.

“Ik hoop dat kankerpatiënten en hun dierbaren door dit boek met ware verhalen over genezingen worden geïnspireerd, net zoals ik geïnspireerd raakte toen ik mijn eerste geval van radicale remissie ontdekte. Ik hoop dat ze, door het feit dat sommige mensen tegen alle verwachtingen in wél van kanker herstellen, bemoedigd worden.”

– Dr. Kelly A. Turner

Share:

Geef een reactie