Melatonine: een hormoon dat beschermt tegen Veroudering en Borstkanker

Melatonine is de slaappil van de natuur. Het wordt afgescheiden door de pijnappelklier, die onze biologische klok regelt en onze hormonale-immuun-netwerk synchroniseert. De pijnappelklier is gevoelig voor (zon)licht en bepaald op basis daarvan ons slaapritme. Ons niveau van melatonine stijgt met de duisternis en daalt met licht. Volgens Dr Uzzi Reiss, in zijn boek “Natural Hormone Balance”, produceert een gezonde pijnappelklier elke vierentwintig uur 2,5 milligram melatonine.

Melatonine speelt een centrale rol in de natuurlijke verouderingsproces van het lichaam. Wanneer de pijnappelklier productie begint te verminderen rond de leeftijd van 40, brengt de daling veranderingen te weeg in de werking van de cellen van het lichaam. De fysiologie van de cel verschuift van reparatie en verjonging aan veroudering en degeneratie.

Recente studies laten nu zien dat als onze niveaus van melatonine verminderen, onze kansen voor borstkanker stijgen. Veel vrouwen met borstkanker hebben lagere niveaus van melatonine dan mensen zonder de ziekte. Laboratorium experimenten wijzen uit dat lagere niveaus van melatonine de groei van borstkankercellen stimuleert. Het toevoegen van melatonine aan deze cellen remt hun groei.

Borstkanker en melatonine: studies en resultaten
Volgens een studie bij de afdeling Fysiologie, Faculteit der Natuurwetenschappen, Universiteit van Extremadura, Badajoz, Spanje, gepubliceerd in Molecular and Cellular Biochemistry, oktober 2005, vergroot melatonine de overlevingstijd van dieren met onbehandelde borsttumoren.

Het doel van de studie was om het therapeutisch effect van melatonine te evalueren op ratten met geavanceerde en onbehandelde borsttumoren. Borsttumoren werden chemisch geïnduceerd in ratten. Na verschijning van de tumoren, werd het effect van melatonine geëvalueerd op basis van de overlevingstijd, tumor veelheid, en tumor volume tot aan de dood van de dieren. Bovendien werden de verschillen in prolactine, noradrenaline en adrenaline concentraties en het percentage van de NK cellen geëvalueerd een maand na de melatonine behandeling.

Resultaten geven aan dat de dagelijkse toediening van melatonine significant de overlevingstijd van dieren met tumoren verhoogde in vergelijking met de controlegroep van ratten die geen melatonine ontvingen. Echter, de overlevingstijd verlengd correleerde niet met de veranderingen in zowel tumor veelheid of groeicijfers. Dieren met borsttumoren vertoonden verhoogde niveaus van prolactine en catecholamine concentraties ten opzichte van de gezonde dieren. De toediening van melatonine stabiliseerde de hormoonspiegels, ze terugbrengend naar de niveaus van de gezonde dieren. Ratten met borsttumoren hadden ook lagere percentages van NK cellen, maar deze niveaus werden niet verhoogd met de toediening van melatonine. De onderzoekers concludeerden dat melatonine nuttig is tijdens gevorderde borstkanker. Het verhoogt de overlevingstijd, misschien door het verbeteren van de homeostatische en neuro-endocriene evenwicht wat uit balans raakt tijdens de gevorderde borstkanker.

Zoals gepubliceerd in het International Journal of Cancer, januari 2006, vonden onderzoekers van de afdeling Fysiologie en Farmacologie, School of Medicine, Universiteit van Cantabrië, Santander, Spanje, dat melatonine de groei van geïnduceerde borsttumoren remt door het verminderen van de lokale biosynthese van oestrogenen door de modulatie van de aromatase activiteit. Zij merken op dat melatonine de groei van borstkankercellen remt door interactie met oestrogeen responsieve paden, die zich effectief gedraagt als een anti oestrogeen hormoon. Zij hadden eerder beschreven dat melatonine aromatase expressie en activiteit in menselijke borstkankercellen verminderd, waardoor het de lokale oestrogeen biosynthese moduleert.

Het onderzoeken van de in vivo aromatase remmende eigenschappen van melatonine in de huidige studie werd de indoleamine toegediend aan ratten met geïnduceerde borsttumoren, ovariëctomie hadden ondergaan en behandeld met testosteron. Bij deze gecastreerde dieren, was de groei van de oestrogeen gevoelige tumoren afhankelijk van de lokale aromatisering van testosteron naar oestrogenen. Ovariëctomie verminderde significant de grootte van de tumoren, terwijl de toediening van testosteron aan ovariëctomie dieren de groei van tumoren stimuleerde, een effect dat werd onderdrukt door toediening van melatonine of de aromatase-remmer aminoglutethimide. Uteriene gewicht van de ratten, welke afhankelijk is van de lokale synthese van oestrogenen, werd verhoogd door testosteron, met uitzondering van de dieren die ook werden behandeld met melatonine of aminoglutethimide. De groei stimulerende effecten van testosteron op de baarmoeder en tumoren afhankelijk uitsluitend op lokaal gevormd oestrogenen, omdat er geen veranderingen in serum estradiol werden gemeten bij met testosteron behandelde ratten.

Tumoren van dieren die werden behandeld met melatonine hadden een lagere microsomale aromatase activiteit dan tumoren van dieren uit andere groepen, en incubatie met melatonine verminderde de aromatase activiteit van microsomale fracties van tumoren. Dieren die werden behandeld met melatonine had dezelfde overlevingskans als de gecastreerde dieren en een aanzienlijk hogere overlevingskans dan de niet gecastreerden.

Onderzoekers concluderen dat melatonine de antitumorale effecten op de hormoon afhankelijke borsttumoren kan uitoefenen door de aromatase activiteit van het tumor weefsel te remmen.

En in de april 2007 editie van Oncology Report, heeft hetzelfde onderzoeksteam aan de Universiteit van Cantabrië, Santander, Spanje, gemeld dat de effecten van MT1 melatonine receptor over-expressie op het aromatase onderdrukkende effect van melatonine bij menselijke borstkankercellen. Zij merken op dat een belangrijk mechanisme waardoor melatonine de ontwikkeling van borstkanker vermindert is gebaseerd op de anti-oestrogene acties door in te grijpen op verschillende niveaus op de oestrogeen-signaalwegen.

Transfectie van de MT1 melatonine receptor in de borst kankercellen verminderede aanzienlijk aromatase activiteit en MT1-getransfecteerde cellen lieten zien dat het niveau van de aromatase-activiteit die 50% was van de vector getransfecteerde cellen. De proliferatie van oestrogeen gevoelige cellen in een estradiol vrije media, maar in de aanwezigheid van testosteron (een indirecte maat van de aromatase activiteit) werd sterk geremd door melatonine in cellen met over uiting van de MT1 receptor. Dit remmend effect van melatonine op de celgroei was hoger op MT1 getransfecteerde cellen dan in vector getransfecteerde cellen. In MT1 getransfecteerde cellen, werd de aromatase activiteit geremd door melatonine. Dezelfde concentraties van melatonine heeft geen significante invloed op de aromatase activiteit van de vector getransfecteerde cellen. MT1 melatonine receptor transfectie veroorzaakte een 55% remming van aromatase uitdrukking in vergelijking met de vector getransfecteerde cellen. Bovendien, in MT1-getransfecteerde cellen, remde melatonine behandeling de aromatase expressie en induceerde een hogere down regulatie van aromatase expressie dan in vector getransfecteerde cellen.

De onderzoekers concluderen dat hun bevindingen wijzen op het belang van de MT1 melatonine receptor in het mediëren van de oncostatische werking van melatonine in menselijke cellen van borstkanker, en bevestigen de MT1 melatonine receptor als een belangrijke bemiddelaar in de melatonine signaalweg bij borstkanker.

Aan te vullen met melatonine
Aangezien de productie van melatonine door de pijnappelklier begint af te nemen op de leeftijd van 40, volgt daaruit dat iedereen boven de leeftijd van 40 jaar een melatonine tekort kan hebben en voordeel kan hebben bij preventieve inname. Omdat melatonine wordt geproduceerd terwijl u slaapt, is het ook dat wanneer u geen voldoende slaap krijgt het niveau van melatonine tekort kan zijn. Genoeg slaap is 8 of meer uren. Aan te vullen met melatonine kan ook worden aangegeven voor hen die nu of ooit borstkanker hebben gehad.

Uw melatonine niveau kan worden gemeten met een eenvoudige bloedtest.
Volgens Dr Reiss, moet u geen melatonine nemen als u uitgeput bijnieren heeft, gekenmerkt door voortdurende vermoeidheid, lage bloeddruk, zich zwak voelen bij het opstaan, en een lage tolerantie voor fysieke en emotionele stress. Melatonine kan de productie van cortisol verminderen en zou een contra-indicatie kunnen vormen voor deze aandoening. Wanneer de bijnieren weer gezond zijn, kunnen supplementen worden gestart. Vrouwen die proberen zwanger te raken mogen geen melatonine innemen aangezien het een negatieve invloed zou kunnen hebben op het ovulatie proces.

Melatonine supplementen worden gesynthetiseerd om bio identiek te zijn met uw eigen melatonine. Ze zijn verkrijgbaar bij gezondheidswinkels in capsules, sublinguale druppels, pillen, en als een orale spray.

Voor anti veroudering, adviseert dr. Reiss te beginnen met 0,25 tot 0,5 milligram en de dosis geleidelijk te verhogen totdat u een bijwerking merkt. De optimale dosis is meestal 1 tot 5 milligram.

Bijwerkingen van teveel melatonine zijn slaperigheid bij het ontwaken, wilde dromen die niet prettig, nerveus wakker worden, zweten, of met hartkloppingen, en verminderde oestrogeen en progesteron niveaus.

Er is verschil van mening tussen de autoriteiten over de vraag om hogere doses melatonine aan te bevelen voor de preventie van kanker. Dr. Reiss adviseert 20 tot 40 milligram per dag voor preventie. Hij merkt op dat de deelnemers in de studies met deze zeer hoge doses niet de bijwerkingen die bij lagere doseringen voorkomen ontwikkelen.

Dr. John Lee, in zijn boek “What your Doctor May Not Tell You About Breast Cancer”, zegt dat hoge niveaus van melatonine de ovariële productie van oestrogenen en progesteron verlagen, en dit is de feedback die wordt gedacht beschermend te zijn tegen borstkanker. Maar hij benadrukt dat alle hormonen in het lichaam in evenwicht moeten zijn, en meer is niet beter als het gaat om melatonine. Hij beveelt aan te vullen met niet meer dan 1 milligram melatonine, sublinguaal, net voor het slapengaan.

Als u ervoor kiest om te vertrouwen op uw eigen productie van melatonine, wees u zich ervan bewust dat de productie van melatonine stijgt van het slapen gaan tot het midden van de nacht, en dan langzaam afneemt in de rest van de nacht. Deze productie is afhankelijk van het slapen in een donkere kamer. Als u opstaat ‘s nachts en het licht aan zet of de deur van de koelkast open doet, zal je melatonine productie abrupt stoppen.

Share:

15 comments

 1. Ik zou het een mooie gedachte vinden wanneer de klant/ patiënt voorop staat in de aanvoer van informatie en daarin meerdere sites te betrekken die de informatie kloppend maken. De links die gemaakt kunnen worden bieden uitkomsten voor dat waar een klant naar zoekt en dus vindt.
  www. circadian.nl is een prachtige site waar overeenkomstige informatie gegeven wordt en hier en daar nog dieper wordt ingegaan op bepaalde materie.
  ook ik zoek naar de richtlijnen die me verder brengen dan verzeild te raken in een zoektocht zonder begin en einde.
  Ik ervaar dat de informatie die gegeven wordt en waar verder geen uitsluitsel over bestaat dan alleen onderzoek te laten verrichten middels een bloedtest, mij zieker maakt dan ik uiteindelijk blijk te zijn.
  Dit is een wijze van informatieverstrekking die ik beslist niet als prioritair wil beschouwen.

 2. Ik lees dit artikel voor de zoveelste keer en nu naar aanleiding van een mail die die ik toegestuurd kreeg om het wederom onder de aandacht te brengen. Zou dit artikel in een taal samengevat kunnen worden die verstaanbaar is voor degenen die geen geneeskundige achtergrond hebben?
  Hoe zit het met de aandacht vestigen op de testosteronwaarden en schildklierfunctie naast het slikken van extra melatonine? wanneer alle hormonen in meer of mindere mate met elkaar verbonden zijn wat is dan de oplossing om een hormoonbalans te bereiken?
  Of het nu gaat om de glutenintolerantie of de lactose-intolerantie, insuline resistentie, cortisol, alle soorten oestrogenen……
  Jesse,geef eens aan welke invloed het ene op het andere heeft. Ik ben er niet van overtuigd dat ik zomaar allerlei supplementen kan gaan slikken om een gezond lichaam van binnen te krijgen door zomaar aan te nemen dat de eventuele tekorten middels een supplement teniet gedaan kunnen worden.
  Ik raak meer en meer door de bomen het bos kwijt en mijn huisarts krijg ik niet mee om voor al deze zaken bloedtests af te laten nemen.
  Die keuze bepaal ik uiteindelijk zelf…… maar waar te beginnen en waar te eindigen in deze materie die niet langer gestoeld kan zijn op eigen waarneming en ervaring.Ik kan niet waarnemen of voelen in hoeverre er een cortisol, dan wel een melatoninetekort aanwezig is.

  Daar helpt een huisarts mij ook niet verder mee. Op internet kom ik de meest vreemde ziektes tegen die mij uiteindelijk in mijn brain zieker maken dan gewoon gezond te eten en gezond te leven.

 3. Hallo Jesse,

  Ik vind het prachtig zo als jij alles uitzoekt, maar ik wou gewoon alleen gezond eten en een beetje wegwijs daarover!
  want er zijn zoveel slechte middelen op de markt, e.nummers, geur en kleurstoffen,genetische rommel. ik ben een hele tijd bezig met alles te bestuderen wat ik koop, daar gaat momenteel veel tijd in zitten, maar dat heb ik er voor over.
  het zal wel steeds makkelijker worden.

  met een hartelijk groet van Manon

 4. halo Jesse ik bekijk alle filmpjes heel aan achtig maar ik had een vraag.
  hoe kan ik er nou voor zogen dat ik mij levensstijl(dieet) vol houd .
  geef me alsjeblieft tips…….

  groetjes kriss

 5. Jesse ,misschien is het verstandig te vermelden dat mensen met een auto-immuunziekte absoluut geen Melatonine zouden mogen slikken….

  Wie zou geen melatonine moeten gebruiken?

  Mensen die lijden aan leukemie of een auto-immuunziekte als crohn of reuma zouden alleen melatonine moeten gebruiken als het effect van dit hormoon op deze ziekten beter bekend is. Dat is momenteel nog niet het geval.
  Patiënten met leukemie kunnen ook geen melatonine gebruiken omdat het de ziekte alleen maar erger maakt.
  Sommige artsen ontraden vrouwen met baarmoederkanker melatonine te gebruiken.

  Bron : http://nl.wikipedia.org/wiki/Melatonine

 6. Ik ga er van uit Jesse dat indien men voldoende slaapt..in dit geval dat de slaap voor twaalf uur s’nachts het belangrijkste is om mijn melatonine productie op peil te brengen en te houden?
  Mijn zorgverzekeraar vergoed geen suplementen en bij andere mensen zal dit gegeven zeer zeker ook een rol spelen.
  Ik denk niet dat de mensen die jou adviesen willen volgen zitten te wachten op de zoveelste fabrikant die hun producten middels jou aan de man trachten te brengen?
  Dus voldoende slaap,en gezond eten volgens jou theorie zou echt voldoende moeten zijn dacht ik toch!

 7. lees als je het wilt, en wees zelf bezig met welke waarde dit artikel en andere dingen voor jou hebben. neem nooit iets klakkeloos aan , maar denk na in hoeverre dit voor jou belangrijk kan zijn. zo niet,leg het naast je neer.
  zo lees ik elk artikel en hoor ik alle dingen die Jesse aangeeft. de helft daarvan gebruik ik en de andere helft laat ik weer los.

 8. Kriss, het is geen kwestie van volhouden maar van stap voor stap een verandering aanbrengen in je levensstijl die duurzaamheid in zich draagt. De handvaten reikt jesse je aan. Het is een kwestie van het zelf DOEN.
  succes verzekerd;)

 9. Ik heb lympheklierkanker mag ik dan melatonine gebruiken?

 10. Klinkt erg ivm met ziektes geen melatonine. In de familie van mijn man inclusief hijzelf zit zeer veel reuma in ernstige vormen in mijn fam kanker de meest voor komende aandoening. Echter ons kind gebruikt melatonine omdat zij anders nog geen 4 uur slaap per nacht haalt. Het zou vreselijk zij als dit kanker of andere aandoeningen tot gevolg zou kunnen hebben. Ik heb het 4 jaar tegen gehouden maar na ruim 4,5 krijsen en weinig tot nauwelijks slaap moest ik haar wel op de melatonine zetten. Dit is in overleg gegaan met een arts. Vermoedelijk moet zij het voor altijd gebruiken. Melatonine word niet vergoed.

 11. At last! Someone who unrddstanes! Thanks for posting!

 12. This page is awesome and have to agree MME papers new line is awesome. And the colour palettes can sometimes be a little daunting but the great thing especially when you are doing a masculine page is not always the amounts of each of the colours you get on the page its just using them and shade lighter or darker is fine to. This is lovely.

 13. f3This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post. Also, I have shared your website in my social networks!

 14. Slechte zinsbouw, geen echt duidelijk verhaal. Beter kan je zorgen voor de juiste voeding en diverse voedingsstoffen, waar je lichaam, naar behoefte, de juiste neurotransmitters, waaronder melatonine, kan aanmaken. Gebruik zelf (onder andere) 5htp.

Geef een reactie