Eerst je eigen energie managen: het zal je leven positief veranderen

In deze video wil ik je graag een belangrijk principe leren uit mijn boek Spirituele Detox. Het principe dat ik ‘energie eerst’ noem. Eerst onze eigen energie managen en van daaruit reageren, creëren en beslissingen nemen. Dat klinkt zo misschien wat abstract, maar in deze video leg ik het precies uit en zal je zien dat het juist heel praktisch en simpel is. (meer…)

Valt je drijfveer weg als je te gelukkig bent? Leg je de lat dan te laag?

Voor veel succesvolle mensen is het streven naar dit succes hun drijfveer. Bij mij was dat voorheen een identiteit die ik ‘nodig’ had om mezelf goed te voelen. De identiteit van “ik ben succesvol”. Maar wat als dat streven wegvalt, en je gelukkig bent met wat je hebt? Kun je nog wel succesvol zijn als die drijfveer wegvalt? Kortom: kun je gelukkig en succesvol zijn tegelijkertijd? Dat vroeg ik me af en dat vragen vele ondernemers zich af. (meer…)

Zo OVERWIN je “niet durven uiten” en je kleiner voordoen dan wie je echt bent (4 stappen)

Heb je wel eens het gevoel dat je niet durft of kan zeggen wat je eigenlijk echt zou willen zeggen?

Veel mensen hebben moeite om zichzelf in alle eerlijkheid te uiten. Zeggen wat we zouden willen zeggen.

In zekere zin leven ze daarmee niet “hun waarheid”: iets in hun blijft geblokkeerd.

Dat hoeft niet. En dat is niet het leven wat je je hele leven lang wilt leiden.

Twee jaar geleden vroeg een sjamaan aan mij: “Wat is je waarheid?”. En na jaren persoonlijke ontwikkeling was die vraag nog nooit zo bij me binnengekomen.


Ergens had ik misschien wel jarenlang de waarheid van een ander geleefd. Wie ik dacht te moeten zijn, wat ik dacht te moeten doen. Wat ik dacht te moeten bereiken. En ik zag het zelf niet.

In mijn ogen moeten we, om ons leven echt vrij te leven, onze eigen waarheid kennen.

Ik had geen idee wat mijn waarheid was. En het pad dat ik bewandelde was het pad van er achter komen wat mijn waarheid is, wie ik ben, wat ik echt wil.

In deze video behandel ik de 4 niveau’s van het kennen en leven van je waarheid. Die veelal gaan over dat te durven uitspreken: naar jezelf, naar de mensen om je heen. Immers, soms is wat je wilt zeggen zo anders dan wat je altijd hebt gezegd, en anders dan de keuzes die je altijd hebt gemaakt. Dit kan leiden tot blokkades. Voelen dat je keel vast zit, dat je je niet durft te uiten. Wat meestal leidt tot het allemaal maar zo laten zoals het is.

En dat laatste, is niet wat we willen. We willen niet een leven leiden waarin we ons verbergen. Waarin we ons kleiner voordoen dan wie we zijn. We willen een leven leiden van groei, van blijdschap, van in liefde zijn met onszelf.

We zouden dit het het pad van het leven van onze waarheid kunnen noemen. De groei naar je waarheid te kennen, en die ook te leven. In mijn boek Spirituele Detox schrijf ik over dit proces en help ik je antwoorden te vinden in jouw leven.

Er zijn 4 niveau’s in het kennen en het leven van je waarheid. En ik behandel ze in deze video.

De 4 niveau’s:

 • Het “laagste” niveau, waarbij je je waarheid niet leeft, is wanneer je de waarheid leeft van een ander. Bijvoorbeeld wie je denkt te moeten zijn (diep onbewust) voor je vader of je moeder. Wat ben je onbewust gaan doen omdat je denkt dat als je dat doet dat je vader trots op je zal zijn? Of dat je het meest geliefd zult worden? We voelen misschien wel dat we niet helemaal onszelf zijn. We durven onze verlangens niet te benoemen. We durven ons niet uit te spreken naar een ander (of voor onszelf op te komen). Bang om echt te zeggen wat je echt wilt zeggen. Het is het niveau van “verstoppen” en kleiner maken dan wie je bent.
 • Het tweede niveau is het proces waarbij je je waarheid leert kennen, en dat ook gaat uitspreken, maar dat meestal nog doet met een (sterke) emotionele lading. Je wilt niet langer het leven van een ander leven. Je wilt je uitspreken. Maar hebt daar nog moeite mee. Het lukt nog niet in volledige harmonie, vanuit een plek van zachtheid, je te uiten aan de mensen om je heen. In dit stadium zit het uitspreken van wat je wilt nog geblokkeerd. Het zit nog vast. De energie loopt langzaam op: die van frustratie, van boosheid. Bijvoorbeeld naar je levenspartner, of je leidinggevende. Je durft je niet te uiten. En op een gegeven moment moet het er uit. Je uit je dan met een enigszins of grote emotionele lading. Mensen voelen die onderdrukte emotie. Misschien uit je je wel in boosheid en ontstaat er ruzie. Dit niveau is het niveau waarbij je nog niet hebt geleerd je waarheid te uiten, in harmonie met de ander.
 • Het derde niveau is waarbij je waarheid kent. Je omarmt hem. Je staat er in. Je durft het te leven en te uiten. En daarbij zie je en respecteer je ook de waarheid van een ander. Je beseft je iedereen zijn of haar eigen waarheid mag hebben, en dat is goed. En daarbij durf en kan je altijd in harmonie met anderen je eigen waarheid delen. Het is een heel prettig niveau van “zijn”. Er is geen conflict meer. Er zijn prettige relaties met anderen. En vooral leef je een prettige relatie met jezelf.
 • Het vierde niveau is het niveau waarbij niet alleen je eigen waarheid leeft, maar ook durft te staan voor iets groters. Voor een groter doel in je leven of voor de wereld. Iets wat je graag wilt zien. Een droom. Een droom voor de wereld. Iets wat je wilt betekenen, en groter is dan jij. Het is een leven van dienstbaarheid. In vol vertrouwen dat jouw behoeften altijd zullen worden vervuld, en dat je de keuze hebt (niet de plicht) om van je leven iets moois te maken. Niet om meer te hebben, maar uit blijdschap van iets te willen betekenen of achterlaten.

De vraag is nu: waar sta jij?

Misschien leef je op verschillende gebieden een verschillend “niveau van waarheid”. Wellicht is je liefdesrelatie in prachtige harmonie. Respecteren jullie elkaar, geven jullie elkaar de ruimte. Maar voel je op het werk niet de ruimte om je te uiten. Of andersom.

Misschien is alles wel goed in je leven. Maar ben je, zonder dat je er ooit overna hebt gedacht, genoegen gaan nemen met een leven dat kleiner is dan je eigenlijk altijd hebt gewild. Waar ben je jezelf gaan verstoppen? Waar ben je genoegen gaan nemen met minder? Waar sta je niet in je volle kracht? Welke potentie heb je, die nog niet tot uiting is gekomen?

Het leven van je waarheid is ook confronterend: Namelijk er voor gaan staan. Het doen. Zeg wat je doet, doe wat je zegt. Zie je volle potentie, je volle kracht. En leef het. Dat is mijn uitnodiging.

Wil je meer leren over het leven van je waarheid? In m’n boek Spirituele Detox vind je antwoorden.

Gratis boek ontvangen? Laat je reactie achter
Onder de reacties verloot ik twee keer m’n boek “Spirituele Detox”. Laat me weten wat je van jezelf hebt herkent in de blog en video. Hoe heb jij moeite gehad je te uiten? Wat heb je geleerd in de video? Winnaars worden 4 juni persoonlijk benadert via email.

Zo ging ik van een Drukke Gestreste Ondernemer & bijna Burn-out zijn, naar de Rust weer in Mezelf te vinden, en vanuit daar Meer Succes dan Ooit

Ik was op het punt gekomen dat ik bijna niet meer kon.

Dat ik constant onder spanning stond, constant gehaast was, niet tot rust kon komen en niet stil durfde te zitten.

En wat ik me toen nog niet besefte, is dat de kwaliteit van ons leven op ieder moment een directe reflectie is van dat wat in ons gaande is.

Onze financiële situatie, de kwaliteit van onze (liefdes)relatie, van onze vriendschappen, van het succes dat we wel of niet hebben, het is allemaal een reflectie van dat wat in ons gaande is.

Voor ondernemers geldt dat ook. De status van onze onderneming is een DIRECTE REFLECTIE van dat wat in ons als ondernemer, gaande is.

Hoe ons bedrijf er voor staat. Het succes (of niet), de financiële status, de cultuur die leeft in onze onderneming (personeel), de relatie die we hebben met onze klanten, is allemaal een directe reflectie van dat wat in ons als ondernemer gaande is.

Want als wij als ondernemer als een stresskip door de zaak lopen, beinvloedt dat ons personeel, en beinvloedt dat onze klanten. Zo simpel is het. We weten het, maar wat DOODENG is, is om diep naar onszelf te gaan kijken.

En dat het doodeng is om diep naar onszelf te kijken, geldt voor de meeste mensen (ook voor niet-ondernemers, vanzelfsprekend).

In deze video ontdek je hoe ik bijna BURN-OUT was, en wat ik er aan deed om het tij te keren. En niet alleen dat: hoe ik vanuit een diepe, innerlijke verbinding op dit moment er VERREWEG beter voor sta dan ooit met mijn bedrijf.

Bekijk hieronder de video

Waarom we “naar binnen” gaan

Op m’n 30ste was ik bijna burn-out.

Ik was eigenaar van 3 bedrijven en ik had alles wat ik wilde. Een prachtig gezin, een mooi huis, een Porsche en twee #1 bestseller boeken op m’n naam.

Maar ik had ook een leven opgebouwd vanuit wie ik dacht te moeten zijn.

Ik had 10 jaar lang geleefd vanuit “ik moet succesvol zijn”. Om me goed genoeg te voelen over mezelf. Om dat wat ik niet in mezelf kon voelen, van buitenaf op te vullen. In mijn geval door aan anderen laten zien hoe succesvol ik was. En toen het een tijd niet zo goed ging met mijn bedrijven, had ik het emotioneel zwaar. Heel zwaar.

M’n hele leven had ik onbewust opgebouwd vanuit het beeld dat ik wilde dat anderen van me zouden hebben. Ik zat gevangen in het persoon dat ik dacht te moeten zijn, maar die ik niet was. En op de vraag wie ik eigenlijk wel echt was, kon ik geen antwoord geven.

Ik zat gevangen in het persoon dat ik dacht te moeten zijn, maar die ik niet was. En op de vraag wie ik eigenlijk wel echt was, kon ik geen antwoord geven.

Ik voelde me leeg van binnen. Onrustig. Gespannen. Niet mezelf.

 • “Wie ben ik?”
 • “Wat wil ik?”
 • “Ben ik wel goed genoeg?”

Het waren vragen waar ik mee rond liep. Maar dat durfde ik absoluut niet aan de buitenwereld te laten zien. Zelfs niet aan m’n naaste omgeving.

“Gewoon kop op, en doorgaan”, was mijn motto.

Wat ik daarmee eigenlijk echt deed, was verdringen wat gaande was in mezelf. En daardoor kwam ik niet verder vooruit.

Wat ik eigenlijk echt deed, was verdringen wat gaande was in mezelf. En daardoor kwam ik niet verder vooruit.

Ik zat vast.

Wilde meer succes. Een groter bedrijf. Meer mensen helpen met hun gezondheid. Meer geld verdienen. Ik wist dat er veel meer in me zat. Maar in de realiteit focusde ik alleen maar op “meer en meer” zodat ik niet van binnen hoefde te gaan voelen wat er echt speelde. Het was een effectieve afleiding.

Want wat ik niet durfde, was “naar binnen gaan”.

Wat ik niet durfde, was aangaan wat ik van binnen voelde. Aangaan wat ik verdrong, wat ik niet durfde te erkennen aan mezelf. Dat wat ik niet durfde te zien en niet de ruimte durfde te geven.

Totdat ik letterlijk op een dag niet anders kon dan gaan voelen.

Ik besloot eerlijk te worden.

“Be a man. Get real”, dacht ik.

(Als vrouw mag je jezelf toestemming geven om je pure, vrouwelijke energie weer te laten stromen).

Ik dacht: “Stop met die bullshit”.

“Ga het aan”.

“Leef je waarheid”.

“Bewandel je pad”.

Er zijn in de geschiedenis van de mensen nog nooit grote successen geboekt zonder aan te gaan wat zwaar was. Het is wat ons bevrijdt. Wat ons helpt te verbinden met het diepste van ons hart en ziel.

Simpelweg omdat dat de mooiste plek is om vanuit te leven. Je hart en je ziel.

Je hart en je ziel zijn de mooiste plek om vanuit te leven. Dat is waarom we “naar binnen gaan”, en aangaan wat zwaar is.

En dat kan jij ook. Ik weet dat jij dat kunt. Je hebt de kracht in je. Die liefde in je. Dat kind in je dat straalt. Je hebt die boeddha in je die diep van binnen wijs is en weet. Je hebt die krijger in je die doorvecht. En die God of Godin in je die eerlijk is, kwetsbaar durft te zijn. Die zichzelf durft te laten zien. En durft te stralen.

Je hebt dat in je.

Adem maar eens diep in en uit. Sluit je ogen.

Verbind met dat deel in je.

Haal maar eens een paar keer diep adem en voel. Voel.

Observeer. Zoek niet naar iets te voelen. Probeer niets te creëren. Maar observeer. Voel de subtiliteit van energie. Adem diep in je buik, via je hart. Adem in je hart. Observeer.

Is dat geen zachte plek om in te zijn? Om te “zijn”?

Dit is een kleine oefening in verbinden, oftewel: naar binnen gaan.

Naar binnen gaan is een pad dat we bewandelen.

Een pad van heling, van groei. Van dat wat ons niet langer dient laten gaan. Eerlijk worden over wat echt is. Onze waarheid leven. En vanuit daar ons leven creëren.

Ons mooiste leven. Onze volle potentie. Onze grootsheid. Waarvoor we hier zijn.

Dit is het pad wat we bewandelen. En wanneer het voelt als jouw tijd, bewandel dan vanaf dit moment jouw pad ook. Ik laat je zien hoe.

– Jesse van der Velde

7 minuten denktijd, 3 vragen en 1 groot inzicht over jezelf, mijzelf en 2017

Sta eens stil bij 2016. Wat is er gebeurt? Welke doelen had je, die je niet hebt bereikt? Waarom niet?

Kijk eens vooruit naar 2017. Wat wil je? Wat verlang je echt e wat zou je heel erg blij maken, als dat wordt gerealiseerd?

Laten we van 2017 ons beste jaar ooit maken. Jij voor jou, ik voor mij. En samen onze bijdrage om van deze aarde een betere plek te maken, te beginnen met onze eigen omgeving. Want de blijdschap die we uitstralen, thuis, op het werk en naar onze omgeving, geeft anderen toestemming om ook meer te verbinden met zichzelf.

En hoe waar dat (mogelijk) ook is: Terug naar het nu.

Wat wil je dit jaar?

Ik heb deze video voor je opgenomen. Neem 7 minuten denktijd (kan je doen tijdens het kijken) om van 2017 je beste jaar ooit te maken. En om het binnen mijn vakgebied te houden: Meer energie, meer tevredenheid over je lijf, beter in je vel zitten, een sterker immuunsysteem, minder veroudering, het lichaam dat je wenst.

Want het start met je lijf. Iedere doelstelling die je wilt bereiken start met het hebben van energie. Met fit zijn. Dit is je “core”, je basis. Zorg daar eerst voor. Altijd. En met alle potentie uit je lijf halen kan je alle potentie uit je leven halen. En dat is meer dan je denkt (daar moet ik mezelf ook dagelijks weer aan herinneren).

Dit behandelen we in deze video:

 • 4 minuten denktijd om de kern van 2016 te evalueren (en lessen er uit te halen). Tot 4:17 minuut.
 • Helder krijgen wat je wilt in 2017
 • De 2 belangrijkste emoties waaraan je een goede doelstelling kunt herkennen
 • Het verschil tussen een voornemen en een vastberaden besluit en waarom je dat laatste nodig hebt voor het bereiken van je doel
 • 1 grote fout die mensen maken als ze doelen stellen / voornemens hebben, waardoor ze “bevriezen” en vast komen te zitten (en hoe je dit oplost)

Bekijk hier de video

Pas dit concept toe in 2017: Denktijd
Denktijd is mijn favoriete tijd van de dag. Iedere dag zit ik minimaal een kwartier (liefst een half uur) stil met m’n notitieboek op schoot. Geen computer, geen telefoon. Rustgevende muziek op de achtergrond of gewoon stilte. Vaak doe ik dit ook buiten: om verbonden te zijn met de natuur. Ik pak één vraag en blijf die vraag steeds opnieuw stellen. Dat kan je ook doen met de vragen uit deze video. Wat is er gebeurt waardoor ik in 2016 niet m’n doel heb bereikt (of een variatie daarop). Wat gebeurde er echt, waarom gebeurde dat echt. Blijf nadenken. Want mijn ervaring is: Hoe langer we nadenken over één vraag, hoe hoger de kwaliteit van onze antwoorden.

Dit is belangrijk om te begrijpen over denktijd
Als je slechts kort nadenkt over een vraag dan krijg je het antwoord dat je altijd al kreeg. Het is het “oppervlakkige” antwoord. Het antwoord wat direct beschikbaar was in je brein. Maar als je dezelfde vraag blijft stellen, worden de antwoorden beter. Mijn ervaring is dat als je 30 minuten nadenkt over één vraag, door hem steeds opnieuw te blijven stellen, dat je antwoorden (en dus inzichten) steeds beter worden. En het beste inzicht krijg je na 31 minuten. Ja, dat lees je goed. Word niet overenthousiast van de goede antwoorden die je al kreeg, maar blijf de vraag stellen. Het concept van denktijd heeft mijn leven totaal veranderd (zonder gekheid). Het brengt me terug naar een staat van rust, naar innerlijke wijsheid, naar doordachte beslissingen, naar echte oplossingen. De dingen waar je niet over na denkt in het dagelijks leven, doordat we met zoveel dingen tegelijkertijd bezig zijn.

Doe dit in 2017 (en verander je leven)
Verbind weer met jezelf. Verbind meer met jezelf. Voel je lijf. Voel je hart. Wat zegt het? Wat verlang je? Besteed tijd aan denktijd. Heb een (groot) doel. En blijf doorgaan, wat er ook gebeurt. Whatever it takes, keep moving forward. That’s how winning is done. (uit 1 van m’n favoriete filmscenes, klik hier).

Laat je begeleiden
Als je klaar bent om je te laten begeleiden door een expert, klik hier.

Ik hoor je graag
Wat is jouw antwoord op deze vragen? Ik hoor je graag, laat je antwoord hieronder achter!

Jesse